Magyar rizs az Andok lábánál
2017. június 28., szerda, 13:50

Az egyik magyar nemesítésű rizsfajta, a Sandora kiemelkedő hidegtűrési képessége indította el azt a párbeszédet, amelynek eredményeként a NAIK ÖVKI kutatói meghívást kaptak a chilei rizstermesztőktől. Két kutatónk, Bozán Csaba és Jancsó Mihály, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya és a NAIK támogatásával mutathatta be a legújabb magyar eredményeket Santiago-ban, valamint egy rendkívül részletes rizságazat-bemutatón vehettek részt Chile rizstermesztő vidékein.

A kísérleti törzsek vizsgálata a Santa Rosa Kísérleti Állomáson

Az egy hetes tanulmányút célja a kutatási és nemesítési eredményeink bemutatása és a chilei rizstermesztési ágazat részletes megismerése volt. A nagyon közeli termesztési feltételek, a gyakran jelentkező – a rizs számára – hideg periódusok okán közös kutató-fejlesztő munkát tervezünk elindítani. Ennek a kölcsönös együttműködésnek a magyar nemesítők tudása és eredményei, a rövid tenyészidejű és hidegtűrő rizsfajtáink és a chilei partnerek kiváló agrotechnikai ismeretei és a bőtermő chilei rizsfajták lesznek. A találkozó alatt a dél-amerikai partnerekkel (MaqsArroz, FedeArroz és Vitacura) a rizsnemesítés területén tervezett együttműködés részletes előkészítése elkezdődött, de más, a NAIK és a magyar mezőgazdaság számára fontos együttműködési lehetőségeket is felmértünk az agrár- és környezettudományi tématerületeken. A közös munka leendő célja, hogy a chilei rizstermelők és a NAIK közötti nemesítési és kutatási kapcsolatokat elősegítsük az információ- és a genetikai alapok cseréje, a közös nemesítés és a munkatársak képzésén keresztül.

A NAIK ÖVKI részéről Bozán Csaba, osztályvezető, tudományos munkatárs (mezőgazdasági vízgazdálkodás) és Jancsó Mihály, osztályvezető-helyettes, tudományos munkatárs (rizsnemesítés, öntözéses gazdálkodás) vettek részt a 2017. május 19-29. közötti egyeztetéseken. A Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztályának támogatásával végrehajtott projekt a „Klíma rezisztens magyar rizsfajták és a kapcsolódó új technológiák bemutatása - kétoldalú kutatási együttműködések megalapozása” címet kapta.

A chilei rizstermesztési ágazat részletes bemutatásában, illetve a tervezett együttműködés kidolgozásában Luis Alberto Gatica (ügyvezető, tulajdonos, VITACURA, El Almendro), Ernesto Eguiluz (igazgató, MAQSARROZ), Rodrigo Infante (kereskedelmi vezető, VITACURA), Carlos Cisternas (rizstermesztés vezetője, El Almendro Farm) és Matías Eguiluz (ügyvezető, MAQSARROZ) voltak segítségünkre.

Találkozó a chilei rizstermesztés szereplőivel a Club de La Unión dísztermében

Az egy hetes program első állomásaként találkozhattunk a chilei rizstermesztéshez kapcsolódó főbb szervezetek képviselőivel. A találkozóra Chile egyik legrégibb magánklubjában, a több mint 150 éves Club de La Unión-ban került sor, amely Santiago kiemelt helyszínén, az elnöki palota és a Santiago Egyetem közelében található. A magyar delegációhoz csatlakozott és segítette munkánkat Vizi Zsuzsanna attasé, másodkonzul asszony is.

A találkozón Jancsó Mihály egy előadás keretében bemutatta a magyar rizstermesztés legfontosabb jellemzőit, a klimatikus viszonyainkat, a rizstermesztés legfontosabb technológiai lépéseit, a NAIK ÖVKI és jogelőd intézményeinek legfontosabb nemesítési eredményeit, a hazai rizsfajtákat és a legutóbbi időszak jelentősebb kutatási eredményeit. A NAIK ÖVKI kutatási irányai közül ki kell emelnünk a rizs abiotikus stresszekkel szembeni toleranciájának vizsgálatát és fokozását, amely téma a chilei partnerekkel folytatott egyeztetések során is kiemelten szerepelt.

A rizstermesztés fejlesztését célzó megbeszélés résztvevői a Club de La Unión-ban

A chilei rizstermesztés általános jellemzői

A chilei rizstermesztés az utóbbi évtizedekben 25 ezer hektár közelében mozgott, amelyen az országos termésátlagot tíz év alatt 4,5 tonna/ha értékről 6 tonna/ha-ra növelték. A rizsfogyasztás átlagosan 9 kg/fő/év, amely kétszerese a magyar felhasználásnak. Chile rizstermesztésében jelentős a kistermelők szerepe, az 1500 termelő gazdaságból kb. 1200 tekinthető kisgazdaságnak. Ezek rizzsel bevetett területe 8-10 hektár. Az országos átlag 14 ha. A rizstermesztés 83%-a a Maule régióban (Parral, Retiro) található, a fennmaradó 17% San Carlos, Ñiquén és Bio Bio területén helyezkedik el.

Az El Almendro Farm

A chilei rizstermesztés megismerését szolgáló programjainknak az El Almendro Farm volt a központja. A farm területe 2741 hektár. A terület tulajdonosa a Gatica család. A teljes területből körülbelül 1300 hektár a rizstermesztésre alkalmas szántó.

Egyeztetés a rizstermesztés területén folytatható együttműködésekről

Az El Almendro Farm területén 9 különböző kapacitású víztározó épült. E víztározók feltöltése zömében a téli csapadékon és kisebb vízfolyások vízhozamán múlik. Emellett 7 nagy mélységű kút is üzemel, amelyek együttes vízkapacitása 513 liter másodpercenként.

A rizs mellett kisebb területen búzát és lucernát is termesztenek. 2004 és 2005 között 1300 hektáron telepítettek eukaliptuszt.

Az elmúlt évben kezdtek el foglalkozni mogyoró termesztéssel is, jelenleg 200 ha bakhátas művelésű ültetvényt tartanak fent. Az állatállományt telepített és természetes legelőkön tartják. Angus (Red és Black) és Hereford szarvasmarhák mellett juhokat és kecskéket is tenyésztenek.

Chilei rizstábla aratás után, a rizs termesztését megnehezítő gyomok között különleges fajok is találhatóak

 Az El Almendro farmon termesztett rizsfajták, köztük a magyar Sandora

 A rizs minőségének ellenőrzésére az El Almendro farmon

Találkozó a Talca Egyetem kutatóival

A Talca Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán több intézetet és központot is megismerhettünk. Az Öntözési és Agroklimatológiai Kutatóközpont (Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA) munkatársainak bemutatóiból megismerhettük a rizstermesztéssel kapcsolatos kutatómunkájuk legfontosabb elemeit. Mivel a chilei rizstermesztés egyik legfontosabb limitáló tényezője az öntözővíz elérhetősége, ezért kiemelten foglalkoznak a klímaváltozás azon hatásaival, amelyek befolyásolják az öntözővíz elérhetőségét és felhasználásának hatékonyságát (PROJECT MASARROZ 10 TONS - “Breeding and Improvement of water productivity in rice cultivation"). A projekt tagjai a Talca Egyetem mellett, a MAQSARROZ, a TUCAPEL, a Carrozzi és a Vitacura cégek.

A magyar delegáció tagjai a Talca Egyetem kutatóinak társaságában

Az INDAP tevékenységének áttekintése

Az INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) az egyik legfontosabb olyan állami szervezet Chilében, amely a kistermelők segítésével foglalkozik. Nem kizárólagosan a rizstermesztéssel összefüggő szaktanácsadás a feladatuk, hiszen a mezőgazdaság teljes területén aktívak, egyfajta „falugazdász” hálózatot üzemeltetnek. Az INDAP kb. 7000 munkatárssal rendelkezik országos szinten és majd 200 ezer család életét segítik. A rizs kapcsán a legfontosabb tevékenység a szaktanácsadás és a különböző kedvezményes kölcsönök és támogatások biztosítása (gépek vásárlása, talaj-előkészítés, vetőmag vásárlás).

Kis csapatunk az egyik kistermelőt is meglátogatta. Bár kis termelőről volt szó, aki csak 15 hektáron termeszt rizst, a szakmai háttér és az INDAP asszisztenciájának eredményeként 7-8 t/ha-os terméseredményeket ért el.

Az INDAP az egyik legfontosabb támogató szervezet a kistermelők életében

Látogatás a Parral melletti egyik kisgazdaságban

Az El Almendro és a Santa Rosa Kísérleti Állomásokon

A MAQSARROZ és a FEDEARROZ a rizstermesztés genetikai hátterének és az agrotechnikának a további fejlesztése érdekében két kísérleti állomást hozott létre. Az El Almendro Kísérleti Állomás az El Almendro Farm keretében működik (Retiro, 35°57’29’’S 71°47’39’’W), míg a Santa Rosa San Carlos mellett, az Eguiluz család közreműködésével (San Carlos, 36°28’21’’S 71°58’30’’W).

Mindkét kísérleti állomást meglátogattuk. A Santa Rosa Állomáson a magyar delegáció miatt számos kísérleti parcellában nem arattak még, hogy a tenyészidőszak után is összehasonlíthassuk a különböző genotípusokat.

Carlos Cisternas a különböző rizsfajták tulajdonságait ismerteti

Jancsó Mihály a magyar Sandora rizsfajta parcellájánál

A Digua öntözőrendszer és víztároló

A Digua víztározó a legfontosabb öntözővíz forrása a chilei rizstermesztésnek (az Andokban hó formájában „raktározott” csapadék mellett). Az öntözővíz elosztását, a csatornarendszer fenntartását alapvetően egy magánkézben lévő társaság irányítja, de a jelentős feladatok ellátásában az állam is szerepet vállal. A társaság tevékenységét Pamela Salinas, Carlos Escobar és Carlos Salinas mutatták be. A víztározóban 220 millió köbméter vizet képesek tárolni. A jelenlegi két legnagyobb probléma a csapadékhiány miatt kialakuló alacsony vízszint, illetve a természetvédelmi céloknak való megfelelés. A víztározó vizének kb. 70%-a érkezik a Longavi folyóból

Pamela Salinas, Carlos Escobar és Carlos Salinas bemutatják az öntözővíz elosztásának rendszerét

A Digua víztározó feltöltés közben

Látogatás a Tucapel rizsfeldolgozó üzemében

A Tucapel a legnagyobb chilei rizsfeldolgozó cég. A látogatásunk elején Alfonso Dussailant, a Tucapel mezőgazdasági ágazatának vezetője mutatta be a cég működését, az általuk integrált termelők tevékenységét, majd megnézhettük a malom legfontosabb létesítményeit is. A Tucapel, mint a rizs ágazat meghatározó szereplője fontosnak tartja az innovációt, ezért amellett, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a K+F intézményekkel, maguk is fenntartanak egy 3 hektáros kísérleti állomást. Ezen az állomáson fajta-összehasonlító kísérleteket végeznek, illetve a fémzárolt vetőmag kiinduló törzseit állítják elő. Itt is elhangzott, hogy a biztonságos termelés egyik legfontosabb alapjának a bevizsgált (fémzárolt) vetőmagot tartják. Ennek használatát megkövetelik a partnereiktől is.

A Tucapel rizsfeldolgozó üzemének szárító berendezései előtt

A Tucapel Chile legnagyobb rizsfeldolgozó vállalata, a cég központjában óránként 60 tonna rizst hántolnak

Köszönetnyilvánítás

A NAIK ÖVKI ezúton is köszönetét fejezi ki a NAIK központ munkatársainak a tanulmányút megszervezésében nyújtott áldozatos munkájáért. Külön köszönet a santiago-i Magyar Nagykövetség munkatársainak, Deák Miklós nagykövet úrnak, Vizi Zsuzsanna külgazdasági attasé, másodkonzul asszonynak és Pólyiné Jekli Zsuzsanna gazdasági felelős asszonynak az út zökkenőmentes lebonyolításához nyújtott segítségükért. Utunkat a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya támogatta.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.