Intézetek

Agrár-környezettudományi Kutatóintézet

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) intézethálózatának tagjaként működő Agrár-környezettudományi Kutatóintézet (AKK) alaptevékenysége tudományos alap- és alkalmazott kutatás a mezőgazdasági technológiák kémiai, mikrobiológiai és genetikai biztonsága terén, valamint környezettudományi oktatás.

Az 1954-ben alapított AKI ma Magyarország legjelentősebb agrárközgazdasági kutatóközpontja.

Az Intézet legfontosabb alaptevékeny­ségei az agrárgazdasággal kapcsolatos adat­gyűjtés és az erre alapozott szakpolitikai kuta­tási tevékenység.

Az Információs Rendszerek Főosztálya olyan uniós és hazai információs rendszereket működtet, mint a Tesztüzemi Rendszer (FADN), a Piaci Árinformációs Rend­szer (PÁIR) és az Agrárstatisztikai Információs Rendszer (ASIR).

A két kutatási főosztály a tényalapú szakpolitikai döntés-előkészítést támogatja munkájával.

Az intézet alapító levele az ún. nagy gazdasági haszonállatok (szarvasmarha, sertés, juh, ló) genetikai, tenyésztési, reprodukciós, takarmányozási, takarmány-felhasználási, takarmányozás-élettani, tartás- és takarmányozás-technológiai, valamint húsipari és húsanalitikai feladatok ellátásában jelöli meg tevékenységi körét alap-, alkalmazott és fejlesztő kutatások végzésével.

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

A NAIK-ÉKI hazai kollektív élelmiszer-tudományi kutatóhelyként tehát hidat kíván képezni az élelmiszer előállítók és az élelmiszer-tudomány között.

Erdészeti Tudományos Intézet

Kutatásainkkal, melyek számos diszciplínát érintenek (ökológia, erdőművelés, erdészeti nemesítés, erdővédelem, ültetvényszerű fatermesztés, ökonómia) arra a kérdésre keressük a választ, hogy miként lehet az erdőkkel fenntartható módon gazdálkodni.

Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI)

A NAIK Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet az 1950-ben alapított Kertészeti Kutatóintézet Gyümölcstermesztési Főosztály budapesti, érdi, ceglédi és fertődi kutató állomásának jogutódjaként 2014. január 1-én alakult.

Halászati Kutatóintézet

A szarvasi székhelyű NAIK Halászati Kutatóintézet fő feladata a multidiszciplináris kutatások művelése a különböző haltermelési technológiák fejlesztéséhez szükséges tudományos alapok lefektetése, valamint a vízi környezet megfelelő hasznosítása és védelme érdekében, amelyet öt fő kutatási terület mentén valósítunk meg: akvakultúra rendszerek fejlesztése, alkalmazott vízökológia, halbiológia, genetika és természetesvízi halgazdálkodás.

A Mezőgazdasági Biotechnológia Kutatóintézet (MBK) a NAIK legtöbb kutatót foglalkoztató intézete. Fő feladata a magas színvonalú alap- és alkalmazott kutatás a növénynemesítés és állattenyésztés, valamint a korszerű biotechnológiai és genomikai eljárások területén. Az MBK-ban folyó kutatások célja olyan eredmények elérése és szolgáltatások biztosítása a növény-, állat- és mikrobiális biotechnológia területén, melyek a fenntartható fejlődés, a minőség és a fogyasztó-orientált élelmiszertermelés igényeinek figyelembe vételével, hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez.

A NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (NAIK MGI) első jogelődjét 1869-ben alapították Mosonmagyaróváron.

A NAIK MGI a mezőgazdaság gépesítését elősegítő műszaki és technológiai kutatással, fejlesztéssel, innovációs- és egyéb tevékenységgel foglalkozó kutatóintézet.

A NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztálya 2016. január 1-én alakult Szeged székhellyel és két kutatóállomással (Öthalom és Fülöpszállás). Alapját az 1924-ben alapított Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. - a termelők által is elismert eredményekkel, erős gyakorlati kapcsolatrendszerrel rendelkező Agrotechnika Osztálya és a nemzetközi szintű kutatásokat folytató Rezisztenciakutatás Osztálya képezte.

Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály

2014. január 1-jével megkezdte működését a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK), mely tizenhárom agrár- és élelmiszergazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevonásával, működésének összehangolásával jött létre.

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

Az Intézmény a világon az elsők között alapított, és ma is fennálló szőlészeti és borászati kutatóhely, az 1896-ban létrehozott Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet utódja, 2014-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ hálózatának kutató-fejlesztő intézményeként működik, két Kutatóállomással (Badacsony és Kecskemét). 

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztálya (NAIK ZÖKO) 2014. január 1-én alakult meg három Kutatóállomással. 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.