Üzemeltetési munkatárs/Üzemeltetési csoportvezető

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
NAIK Üzemeltetési Osztály-MBK Üzemeltetési csoport

Üzemeltetési munkatárs/Üzemeltetési csoportvezető

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK központ és az MBK műszaki szempontból történő folyamatos üzemeltetésének biztosítása. Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a Szolgáltatási csoport munkatársainak napi feladatát. Különös tekintettel:

 • a kutatóintézet műszaki, fejlesztési, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi valamint veszélyes hulladék kezelési feladatainak megszervezése, koordinálása és ellátása
 • a munka és tűzvédelmi megbízottal együttműködve felügyeli a munka és tűzvédelmi előírások betartását, naprakészségét
 • kutatási tevékenység műszaki feltételeinek biztosítása
 • szolgálati lakások üzemeltetésének állagmegóvásának biztosítása,
 • az üzemeltetést gátló műszaki hibák folyamatos szemle útján történő feltárása
 • tárgyalások lebonyolítása külsős cégek képviselőivel, rendelések, szolgáltatások megrendelésének előkészítése
 • műszaki és fejlesztési tervek készítése
 • adatszolgáltatás és javaslatok megfogalmazása az intézet vezetése felé

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gépész, villamos, egyéb megfelelő szakirány,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Műszaki gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Épületgépész technikusi végzettség
 • Főiskolai végzettség
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 • Hasonló kutatóintézetnél, oktatási intézménynél szerzett munkapasztalat
 • Hosszabb távú szakmai tapasztalat épületüzemeltetés szakterületen

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, felelősségteljes, igényes, pontos munkavégzés, kiváló együttműködési és kommunikációs kész,
 • Jó szervezőkészség,
 • Jó stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget képzettséget igazoló oklevelek másolata
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kovács Gábor részére a kovacs.gabor@naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.naik.hu - 2019. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a kovacs.gabor@naik.hu e-mail címen keresztül

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

 

 

Programajánló

2020. február 25., kedd
Helyszín: NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - Kecskeméti Kutató Állomás 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 5.
2020. február 27., csütörtök, 09:00 - 13:00
Helyszín: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1
2020. február 28., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Irodaház 1051 Budapest Nádor u. 7., fsz. 29. sz. terem