Kutató-Intézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Genomikai Főosztály, Bioinformatikai csoport

Kutató-Intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 6 hónapig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Újgenerációs szekvenálási adatok feldolgozása, elemzése, értelmezése nagy teljesítményű számítógép klasztereken. A kapott eredményeket publikálni kell. Részt kell venni konferenciákon. Pályázati jelentések megírásában is részt kell venni. A meghirdetett állás a Kutatói Utánpótlást Elősegítő Program része, ezért a munkaidő jelentős hányada képzéssel telik. 6 hónap elteltével lehetőség van 4 év hosszabításra kölcsönös elégedettség és a PhD képzés vállalásával. Ezután a PhD-képzés követelményeinek is eleget kell tenni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Természettudományi,biológus, agrármérnök, molekuláris biológus,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet igazolása
 • A szakmai tapasztalat nem feltétel, pályakezdők jelentkezését is várjuk
 • A Fiatal Kutatói Program Megvalósítási tervében szereplő foglalkoztatási feltételeknek történő megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • UNIX/UNIX-szerű rendszerek ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Office ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Programozási ismeretek UNIX környezetben - programozási nyelvek ismerete (bash, R, perl, awk, java, javascript) - Nyúl tenyésztési, nyúlegészségügyi tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • hajlandóság programozás elsajátítására ,
 • tudományos érdeklődés tanúsítása,
 • Jó szintű kommunikativitás, előadókészség,
 • elkötelezettség PhD fokozat megszerzésére,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget képzettséget igazoló oklevelek másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontra Levente nyújt, a kontra.levente@abc.naik.hu -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton elektronikusan, online jelentkezéssel kizárólag a https://fiatalkutato.naik.hu weboldalon, regisztrációt követően a NAIK KUEP 7 program felhívása alapján oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • naik.hu
 • abc.naik.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok beérkezését követően az alkalmas jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés alapján döntünk. A határozott idejű szerződés 4 évvel hosszabbítható a KUEP program keretein belül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.