2019-2.1.11-TÉT-2019-00038 - Az autizmus spektrum zavar genetikai hátterének vizsgálata egérmodellben

A projekt azonosító száma:

2019-2.1.11-TÉT-2019-00038

A projekt címe:

Az autizmus spektrum zavar genetikai hátterének vizsgálata egérmodellben
 

A kedvezményezett neve:

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

A projekt tervezett
befejezési dátuma
:

2021.12.31.

A szerződött támogatás
támogatási összege
:

1 992 834 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az autizmus spektrum zavar (ASD) egy olyan összetett neurológiai eltérés, melynek igen erős genetikai háttere van. Az ASD kialakulásában szerepet játszó változatos genetikai és fenotípusos megjelenés, valamint a kialakulás hátterében álló faktorok szintén sokféle kombinációja miatt az ASD kialakulásának feltárása a legtöbb esetben nagy kihívást jelent. A humán genetika és a funkcionális genomika viharos fejlődése számos kandidáns gén szerepére hívta fel a figyelmet az ASD kapcsán, ezek pontos szerepének feltárása és működésük megértése a jövő feladata. A projektünk célja az új generációs genomszerkesztési eljárással, a CRISPR-Cas9 technológiával génkiütött illetve mutáns genetikai allélt hordozó egérmodell előállítása a további funkcionális in vivo analízishez a molekuláris, pszichológiai, funkcionális és viselkedéses faktorok közötti kapcsolat vizsgálatára ASD egérmodellben. Jelen együttműködés célja, hogy a kollaborációban résztvevő két kutatócsoport tudását és technológiai valamint műszeres felkészültségét felhasználva egy olyan modellrendszert és munkafolyamatot állítsunk fel, mely alkalmas lesz a kandidáns gének szerepének komplex vizsgálatára a jövőben.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.