NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet

NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet

Az intézetről

A NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet Magyarország legnagyobb, kifejezetten gyümölcstermesztési kutatással foglalkozó szervezete. Az Intézet jogelődjeit 1949-ben és 1950-ben alapították. Számos átalakítást követően a jelenlegi szervezeti felépítés a NAIK megalakulásával jött létre. Jelenleg négy kutatóállomásba szervezve végezzük munkánkat.

Az Intézet központja Budatétényben (Budapest XXII. kerületében) található a méltán népszerű, az Intézet dísznövény nemesítési csoportja által fenntartott Rózsakert mellett, de a központi telephelyhez csatlakozik az Érd Elvira-majorban található kísérleti telep, valamint a Nagymaroson lévő, a gesztenye fajtagyűjteménynek helyet adó kísérleti kert is. Ezen túlmenően Fertődön, Cegléden és Újfehértón létesültek kutatóállomásaink, így az Intézet az egész országban, különböző termesztési adottságú területeken tudja végezni munkáját.

Az Intézetünk legfontosabb kutatási infrastruktúráját az a mintegy 150 ha kísérleti terület jelenti, amelyen génbanki ültetvényeink és fajtagyűjteményeink, ill. termesztéstechnológiai kísérleteink helyezkednek el. Ezen felül valamennyi kutatóállomásunkon rendelkezünk növényi szövettenyésztő laboratóriumi egységgel és ezekhez kapcsolódó üvegházakkal. Alapvető molekuláris biológiai vizsgálatokra alkalmas laboratóriumaink, gyümölcsvizsgáló analitikai, konzervtechnológiai, mikrobiológiai és növénykórtani laboratóriumaink is vannak, de rendelkezünk olyan, a gyakorlatorientált kutatási munkát segítő speciális létesítményekkel is, amilyen a kísérleti hűtőkamrákból álló egység.

Intézetünk állami feladatként végzi a mintegy 6600 tételt tartalmazó génbanki gyűjtemény fenntartását, amelyben valamennyi mérsékelt égövi gyümölcsfajból jelentős számú változat található meg. A fenntartás mellett új tételek begyűjtése, a meglévő tételek leírása, klasszikus pomológiai és molekuláris biológiai módszerekkel történő vizsgálata is szerves részét képezi munkánknak. A génbankunk nem csak Magyarország legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye, hanem Közép-Európa egyik legjelentősebbje is.

Szintén jogszabályi kötelezettségnek eleget téve végezzük a különböző gyümölcsfajták kórokozóktól mentesített törzsegyedeinek a fenntartását, az un. Központi Törzsültetvényben. Összesen 196 nemesfajtát tartunk fenn, amelyek a hazai faiskolai szaporítás mintegy 80%-nak a kiinduló anyagát jelentik. A kórokozóktól való mentesítés, a törzsfák megújítása, új fajták beemelése a Központi Törzsgyűjteménybe nem lenne lehetséges a megfelelő laboratóriumi háttér és növényi szövettenyésztési módszerek alkalmazása nélkül. Ez rendkívül változatos, intenzív kutatási munkát is feltételező tevékenység, amely Intézetünk egyik legfontosabb feladata.

Intézetünk dolgozta ki és vezette az Országos Gyümölcs Termőhely Katasztert, amelyet ma már jogszabályi felhatalmazás alapján a NÉBIH tart fenni. Ugyanakkor, Intézetünk szakértői tevékenységet végez a gyümölcs ültetvények telepítési engedélyezési eljárásában, amely során valamennyi újonnan létesülő ültetvény helyszínét előzetesen véleményezünk termőhelyi alkalmasság szempontjából. Ezt a munkát segíti, hogy munkatársaink dolgozták ki a gyümölcs termőhelyek pontrendszeres értékelésének módszertanát.

Kutatási tevékenységünk kiemelt része a nemesítés és a fajtahonosítás. Közel kétszáz saját nemesítésű, vagy honosított fajta fenntartását végzi Intézetünk. Kiemelten sikeres a meggynemesítési programunk, hiszen a Magyarországon a második legnagyobb felületen termelt gyümölcsből hazánkban kizárólag az Intézetünk fajtáit termelik. Dió, mandula, gesztenye, köszméte, málna, piros és fekete ribiszke esetén is csaknem kizárólag az Intézetünkhöz köthető fajtákkal találkozhatunk Magyarországon. Nemzetközi szinten talán legsikeresebbek a cseresznyefajtáink, amelyek nemcsak Európában, de még a tengerentúlon is ismertek. Ezzel szemben kajszinemesítésünk eredménye elsősorban hazánkban örvend elismertségnek. Intézetünkön belül a kezdetektől fogva igen aktív dísznövény nemesítési csoport működik. Munkájuk eredménye nem csak a már említett Rózsakert kialakítása és fenntartása, hanem számos egynyári virágfajta nemesítése is. Közülük több komoly nemzetközi elismerésben részesült, keresett fajta.

Intézetünk az alapítástól kezdve folytatott termesztés-technológiai vizsgálatokat. Ezek eleinte főként alanyhasználattal és koronaalakítással voltak kapcsolatosak, idővel azonban egyre nagyobb hangsúlyt kaptak a tápanyag-visszapótlással, öntözéssel, termésszabályozással és növényvédelmi problémákkal kapcsolatos kutatások is. Intézetünk munkatársai olyan alapvető virágzásbiológiai vizsgálatokat végeztek, amelyre alapul a vegyszeres termésszabályozás gyakorlata. Jelenleg célunk a kísérleti ültetvényfelületünk megújítása annak érdekében, hogy a legmodernebb technológiai megoldásokat tudjuk bemutatni a termelőknek.

Az elmúlt bő két évtizedben az éghajlati változások és az Európai Unióhoz történő csatlakozás következtében kialakuló szabadabb árumozgás jelentős növényvédelmi problémákat generált. Számos olyan új növényi kórokozó és kártevő jelent meg hazánkban, amelyek komolyan veszélyeztetik gyümölcstermesztésünket. Ezen károsítók valós jelentőségének felmérése, az ellenük való védekezés lehetőségeinek vizsgálata egyre nagyobb hangsúlyt kap az Intézetünk munkájában. A biológiai növényvédelmi célú munkánkat segíti az a mikrobiológiai törzsgyűjtemény, amely a gyümölcsöket károsító kórokozó gombákat és baktériumokat, valamint az ellenük való védekezésre alkalmas mikroorganizmusokat tartalmaz, de számos rovarpatogén szervezet is megtalálható gyűjteményünkben.

A fogyasztási szokások változásával, a nagy élelmiszer kereskedelmi láncok elterjedésével párhuzamosan egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a gyümölcsökkel szüret után végzett műveletek, elsősorban a fogyaszthatósági időtartamot megnövelő tárolás. Az un. poszt-harveszt (szüret utáni) technikák vizsgálata speciális felszereltséget és multi-diszciplináris megközelítést kíván, hiszen a klasszikus kertészeti ismeretek mellett gyümölcsélettani, kórtani-mikrobiológiai és műszaki felkészültségre egyaránt szükség van a sikeres vizsgálatokhoz. Intézetünk régóta foglalkozik tárolástechnológiai kutatásokkal, és a jelenleg megújuló eszközparkunk hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít számunkra a téma további sikeres folytatásához.

A Gyümölcstermesztési Kutatóintézet számára kiemelten fontosak a termelőkkel meglévő, kiterjedt szakmai kapcsolatok. Azon túl, hogy valamennyi kutatóállomásunk nyitott az érdeklődők számára és rendezvényeinken mindig számos gazdálkodó vesz részt, termelőkhöz kihelyezett kísérleteink révén mi is segítséget kapunk munkánkhoz.

Munkatársaink több felsőoktatási intézményben is végeznek oktatási tevékenységet. Kiemelt partnerünk a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara, ill. a Debreceni Egyetem, amely Integrált Gyümölcstermesztési Kihelyezett Tanszéket üzemeltet az Intézetünk Újfehértói Kutatóállomásán.

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.