Thaiföldi delegáció látogatása a NAIK ÖVKI-ben
2017. október 9., hétfő, 12:21

A Földművelésügyi Minisztérium és a thaiföldi Mezőgazdasági és Szövetkezeti Minisztérium 2006-ban induló együttműködése révén közvetlen szakmai kapcsolat alakult ki a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály és a thaiföldi Királyi Öntözési Főosztály (Royal Irrigation Department, RID) között. Az „Információ- és tapasztalatcsere a vízgazdálkodásról” c. közös thai-magyar projekt mentén 2017. szeptember 27. és 2017. október 1. között immáron nyolcadik alkalommal látogatott hazánkba a thaiföldi RID szakértői delegációja.

A Galambosi Rizskísérleti Telep, és az aratási munkálatok megtekintése
 

A thai vendégek magyarországi látogatásuk alatt, három napot voltak a NAIK ÖVKI vendégei, amely során munkatársaink szakmai programokon keresztül mutatták be a hazai vízgazdálkodás és öntözési gyakorlat néhány részletét. A delegáció tagjai az érkezésük első napján megtekinthették az ÖVKI infrastruktúráit, valamint kísérleti területeit. Első körben az ÖVKI 15 hektáros Galambosi Rizskísérleti Telepét látogatták meg, ahol Szalóki Tímea mutatta be röviden a témacsoport tevékenységét, valamint a vendégek kérdéseire is válaszolt. A delegáció tagjai leginkább a thaiföldi rizstermesztési gyakorlat és a hazai termesztési módszerek között kerestek kapcsolódási pontokat kérdéseiken keresztül.  A telepen ebben az időszakban folytak az aratási munkálatok így vendégeink a kézi, illetve gépi aratást is megtekinthették.

Ezt követően az ÖVKI Liziméter Telepének látogatása következett, ahol a delegáció számára bemutatásra kerültek az éppen folyó liziméteres energiafűz, valamint cirok kísérletek, illetve maguk a liziméterek is. A bemutató során megemlítésre került, hogy amiatt, hogy az egyes kísérletek öntözéséhez magas sótartalmú mezőgazdasági eredetű elfolyóvizet használunk, a mennyiség meghatározás mellett a csurgalékvíz kémiailag is bevizsgálásra kerül. A delegáció tagjai elmondták, hogy az általuk végzett kísérletekben csak a csurgalékvizek mennyiségi vizsgálatát végzik el, tekintve hogy nem használnak fel magas sótartalmú vizet az öntözések során, azonban véleményünket fenntartva úgy gondoljuk, hogy a tápanyagtranszport miatt a minőségi vizsgálatok elengedhetetlenek.

A Liziméter telep meglátogatása
 

A Liziméter Telep megtekintését követően az ÖVKI bemutatása a Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratóriumában folytatódott Penczi András laboratóriumvezetővel. A laborbemutatót követően pedig Túri Norbert tudományos segédmunkatárs tartott egy rövid ismertetőt az ÖVKI által használt merevszárnyú pilóta nélküli légi jármű működtetésének és felhasználási módjainak lehetőségeiről.

Túri Norbert bemutatja a merevszárnyú drón működtetésének folyamatát
 

Az ÖVKI bemutatását követően az 1936-1942-ig épült békésszentandrási Horthy István Duzzasztómű és hallépcső megtekintésére került sor (KÖVIZIG, Szarvasi Szakaszmérnökség). A bemutatás során a duzzasztómű rendszerinti működési állapotainak sajátosságai hangzottak el, majd a hallépcső megtekintése következett, amelyet a vendégek részéről igen nagy érdeklődés övezett. A duzzasztó érdekessége, hogy a két világháború között épült, amely időszakban igen ritkán történtek ilyen nagy volumenű beruházások. A duzzasztómű megépítése több célt szolgált, mint pl. a hajózás biztosítása, de szintén fontos cél az öntözési igények kielégítése a környező mezőgazdasági területen gazdálkodók számára. A duzzasztómű mellett lehetőség nyílt a két turbinás (egyenként 1 megawatt teljesítményű) vízi erőmű megtekintésére, ahol Dorogi István erőmű kezelő ismertette az erőmű építésének történetét, szerkezeti felépítését, működését, valamint szerepét az országos áramellátó hálózatban.

A Békésszentandrási Duzzasztó és hallépcső, valamint a vízi erőmű megtekintése
 

A RID szakértők látogatásának második napján az ÖVKI munkatársaival meglátogatták a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. öntözött területeit. A szakmai nap során Gurmai Sándor és Janovszki Mariann mutatták be a ménesbirtok öntözőtelepeit. A rendszert 1993 óta használják, amely 6000 ha művelt terület öntözésére alkalmas. A rendszer egy időben 2500 ha nagyságú terület öntözését tudja ellátni. A szántóföldi növénykultúrák közül kizárólag a vetőmag kukorica termőterületeit öntözik. A jelenlegi öntözőrendszer 22 db center pivot-ből, 4 db tömlős és 9 db csatornás lineár, valamint 24 db csévélődobos öntözőberendezésből áll, mely kb. 2450 ha területet tud egyidejűleg öntözni. Mezőhegyes öntözővízzel való ellátása kétoldalú betáplálással történik. Az egyik a Maros vízkivételére épülő Szárazér Élővízi öntözőrendszer. Az Aradi vízkivételtől jut el a Szárazér csatornán keresztül a Mezőhegyesi-Élővíz csatornába. A másik az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszer, mely a Maros vizét 5 átemeléssel juttatja el Mezőhegyesig. A vendégek valamennyi öntözőtelepet és vízellátó műtárgyat nagy érdeklődéssel tekintették meg és számos kérdést tettek fel a vízkormányzással kapcsolatban, mivel hazájukban kiemelt projekt az öntözésfejlesztés.

Látogatás Mezőhegyesen
 

Ezen a napon került sor a díszvacsorára is, amely során vendégeink és az ÖVKI munkatársai egy remek vacsorát költhettek el a szarvasi Szeparé étteremben. A szakmai témákon kívül, egy kötetlen beszélgetés is kialakult, rendkívül sok érdekes történet hangzott el minkét részről, így nyitva ablakot egymásnak országaink kultúrájának megismerése felé.

Díszvacsora
(Túri Norbert, Kerezsi György, Prayoon Yenjai, Chamnarn Choothieng Somchai Taengthai, Pronmongkol Chidchob, Bunruen Srisa-ad, és Kun Ágnes)
 

A harmadik szakmai nap Tiszaroffon kezdődött, ahol Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök úr (Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Kiskörei Szakaszmérnökség) várta a vendégeket. Tiszaroffon az ártérben tett tájékoztatót követően megtekintésre került a Tiszaroffi árapasztó tározó beeresztő műtárgya, majd a Nagykunsági árapasztó tározó vízbeeresztő és leeresztő műtárgya. Ezt követően Európa leghosszabb hallépcsőjének látogatása történt meg (1371 méter), amely a RID szakértők számára a békésszentandrási hallépcsőhöz hasonlóan rendkívüli élmény volt, ugyanis hazájukban nem jellemző a hosszirányú átjárhatóság biztosítása műszaki beavatkozással. A tavalyi évhez képest még az ÖVKI munkatársait is meglepte, hogy milyen fejlesztéseken ment keresztül a hallépcső, kiemelve a turisták számára készített tetőszerkezetet, információs táblákat stb. A szakaszmérnök úr elmondása szerint igen szükségszerű fejlesztések voltak ezek, ugyanis, az alapvetően ökológiai funkciókat ellátó hallépcső mára a környék és a régió kiemelt turisztikai látványosságává nőtte ki magát.  A látogatás utolsó szakaszában a Kiskörei Szakaszmérnökség központi bemutatótermében megismerkedtünk a Tisza-tó vízgazdálkodási rendszer létesítményeivel, mely szintén komoly szakmai elismerést váltott ki a thaiföldi kollégák körében.

A Tiszaroffi árapasztó tározó beeresztő műtárgyának, valamint a Kiskörei Hallépcső megtekintése
(Felső képen: Chamnarn Choothieng, Pronmongkol Chidchob, Fejes Lőrinc, Prayoon Yenjai, Túri Norbert és Somchai Taengthai)
 

Látogatás a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökségén
 

A RID szakembereinek látogatása minden évben öröm az ÖVKI számára, ugyanis a szakmai napok alatt létrejövő információ és tapasztalatcsere mindkét fél számára jövedelmező. Már most várjuk, hogy a jövő évben is fogadhassunk a következő delegációt. 

Ezúton is kifejezzük hálás köszönetünket a szakmai program sikeres lebonyolítása érekében tett erőfeszítésekért a Mezőhegyesi Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., a KÖVIZIG Szarvasi Szakaszmérnökség és a KÖTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnökség munkatársainak!

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.