Mezőgazdasági fórum a Békekenyér projekt keretében
Jancsó Mihály (NAIK ÖVKI) – 2017. október 11., szerda, 15:38

A Szarvason learatott, majd gondosan tisztított rozsszemekből is készült az a liszt, amelyből idén a bulgáriai Várnában sütötték meg az európai Békekenyeret. A tizenkét ország részvételével zajló fórumon hasznos eszmecsere folyt a közös agrárpolitika várható változásaival kapcsolatban, egyeztettünk a Békekenyér mozgalom jövőjét meghatározó lehetőségekről és nem utolsó sorban betekinthettünk a bolgár mezőgazdaság jelenébe és a vidéki hagyományokba is.

A „Béke és mezőgazdaság” vagy röviden Békekenyér projektben (http://www.friedensbrot.eu/de/) hazánkat a Földművelésügyi Minisztérium (FM) mellett Szarvas városa, a Magyar Békekenyér Egyesület és a NAIK, azon belül a NAIK ÖVKI képviseli. A projekt ötlete Németországból indult 2014-ben, ahol a berlini fal lebontásának 25. évfordulóját kívánták megünnepelni azokkal a közép- és kelet-európai uniós országokkal, amelyek történelmét és így a mezőgazdaságát is alapvetően befolyásolta, hogy a korábbi „keleti blokkhoz” tartoztak. A központi gondolat: „Béke nélkül nincs magas szintű mezőgazdaság és jól működő mezőgazdaság nélkül nincs béke és jólét”. Az eredeti szimbolikus ünnepi cél időközben kiegészült azzal, hogy a projekt a résztvevő országok számára egy fontos, közös fórumot biztosít a mezőgazdasággal és a vidéki életminőséggel kapcsolatos kérdések megvitatásához. 

A Békekenyér projekt aktuális konferenciáját idén a bulgáriai Várnában rendezték meg 2017. szeptember 27. és 29. között. A 2016-os, nagy sikerű szarvasi konferencia után érdeklődéssel vártuk a IV. Béke és Mezőgazdaság találkozót. Magyarországot ezúttal a Földművelésügyi Minisztériumból Dr. Nagy István miniszterhelyettes (FM), Szekér Klára főosztályvezető-helyettes (FM) és Pap Nikoletta (FM) képviselte. A NAIK részéről Dr. Gyuricza Csaba főigazgató, Bozán Csaba (Magyar Békekenyér Egyesület, NAIK ÖVKI) és Jancsó Mihály (Magyar Békekenyér Egyesület, NAIK ÖVKI) vett részt. Míg Szarvas városát Babák Mihály polgármester (Magyar Békekenyér Egyesület), Dr. Melis János címzetes főjegyző (Magyar Békekenyér Egyesület), valamint Lázár Zsolt (Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség), Krivik Viktor és Pintér Zoltán (Szarvas) képviselte. A konferencián részt vett hazánkból Dr. Kállay Piroska az EGSZB jogi szakértője is.

A szakpolitikai megbeszélés központi témájaként a mezőgazdasági területek fenntartható hasznosítása és ezzel együtt a KAP reformja jelent meg. A szakmai fórum ugyancsak a fenntarthatóság kérdéseivel foglalkozott, de beemelte a témák közé magának a Békekenyér mozgalomnak a további erősítését is.  

A 12 résztvevő ország képviselői mondták el álláspontjukat a KAP reformjával, annak várható hatásaival és a vidéki élet fenntarthatóságával kapcsolatban.

Dr. Nagy István és Szekér Klára adott tájékoztatást Magyarország álláspontjáról a fenntartható gazdálkodással kapcsolatban és a KAP jövőjéről. Miniszterhelyettes úr köszöntötte a megjelenteket és megköszönte, hogy tavaly Szarvas adhatott otthont ennek a fontos fórumnak. Elmondta, hogy „a béke és a mezőgazdaság egymástól elválaszthatatlan fogalmak; gazdálkodni, várni az elvetett magból kihajtó életet, gondozni, ápolni a növényt, majd learatni a termést csak békés viszonyok között lehet.” Magyarország számára egy fontos lehetőség a Békekenyér projekt tagjának lenni, szétvenni annak munkájában és közelebbről is megismerni a résztvevő országok mezőgazdasággal kapcsolatos lehetőségeit, céljait és hagyományait.

A miniszterhelyettes arról is szólt, hogy az agrárium az emberiség élelmezésének forrásaként életünk egyik legmeghatározóbb szereplője. Nem véletlen, hogy a gabona és az abból készült kenyér szinte mindenhol az élet jelképe. Az Egyesült Nemzetek Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezete, a FAO is a „Fiat panis”, vagyis „Legyen kenyér” jelmondatot választotta mottójaként. Dr. Nagy István elmondta, hogy ehhez a szakpolitikának számos területen kell biztosítani a feltételeket és a szabályokat: meg kell teremteni a termelők társadalmi és gazdasági elismertségét, biztosítani kell, hogy a termelés során „jó gazdaként, fenntartható módon bánjanak a termeléshez szükséges természeti erőforrásokkal” és nem utolsó sorban megfizethető áron, ízletes, magas beltartalmi értékű, biztonságos termékek kerüljenek a fogyasztók asztalaira.

A KAP tervezett reformjával kapcsolatban a földművelésügyi miniszterhelyettes elmondta, hogy „a rendszer gyökeres átalakítását nem tartjuk szükségesnek, mert úgy gondoljuk, hogy az kellő rugalmasságot biztosít a tagállamoknak arra, hogy prioritásaiknak megfelelően kialakítsák a saját modelljüket”. A KAP forrásai az elmúlt években érdemben javították a mezőgazdasági termelők helyzetét. Kiemelte, hogy Magyarország továbbra is következetesen GMO-mentes politikát kíván folytatni.

Záró mondataiban Dr. Nagy István kihangsúlyozta, hogy a vidék nem egyszerűen profitérdekeket szolgáló termelési tér, hanem természeti és társadalmi értékek egysége, azok fenntartója.

A Bolgár Vetőmagtermesztők Szövetsége (http://www.grain.bg/), a konferencia főszervezője részéről Asya Gocheva ügyvezető emlékeztetett, hogy mennyire fontos hogy a vidék támogatása megmaradjon, erős pénzügyi alapok kellenek, meg kell őrizni a nemzeti támogatásokat is. Fontos, hogy a fenntarthatóság általános elvei érvényesüljenek. A mezőgazdasággal szembeni elvárásokat össze kell hangolni más szabályozásokkal, környezetvédelmi törvényekkel és szociális szabályokkal. A zöldítés fontos cél és eszköz. Növelni kell a modern digitális technológiák adta lehetőségek alkalmazását a mezőgazdaságban. Véleménye szerint javítani kell a tagországokra vonatkozó előírások és támogatások összhangján, a kiegyenlítés irányába kell elmozdulni. A gazdák érdekében, a nemzetközi versenyképesség növeléséért egyszerűsíteni kell az adminisztrációs rendszereken – mondta el Asya Gocheva.

A bolgár mezőgazdasági miniszter, Rumen Porodzanov zárszavában megköszönte az aktív részvételt. Újból kiderült, hogy ezek az országok hasonló lehetőségekkel és problémákkal jellemezhetőek. Ha sikerül megvédeni az európai vidéki közösségeket és biztosítani az élelmiszertermelést, akkor sikerrel járunk. Elmondta, hogy Bulgária és Románia két új ország az EU-ban, még nincs sok tapasztalatuk, ezen is javítani is kell. Hatékonyan kell felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat. A KAP két pillére fontos, többek között be kell emelni a klímavédelmet, az állategészségügyi problémák kezelését. Véleménye szerint egyszerűsíteni és modernizálni kell a mezőgazdasági termelést és a termeléshez kapcsolódó szabályozásokat, hogy hatékonyabbak legyenek a termelők, de fontos szerepet kapjon a természet védelme is. Javítani kell a hatékonyságon és az Unióhoz fűződő bizalmon, ami az ismeretek átadásán múlik. Elmondta, hogy az uniós auditok fontosak, de egyszerűsíteni kell a folyamatokat, mert az új országok még nehezen alkalmazkodnak a szabályokhoz. Porodzanov miniszter úr kiemelte, hogy a jelenlévő országoknak lehetőleg közösen kell fellépniük számos ügyben, úgy mint az élelmiszerek kettős minősége esetében, fontos a folyamatos kommunikáció és az érdekek közös képviselete, ahol erre a közös adottságok alapot adnak. A következő KAP leglényegesebb része a pénzügyi források biztosítása, mindenkinek nagyon aktívnak kell lennie, azért hogy ez biztosítva legyen.

Bolgár levezető elnök ezután megköszönte a részvételt és elmondta, hogy újra hallhattuk, hogy ezek az országok nagyon hasonló gondokkal küzdenek és nagyon hasonlóak a lehetőségek is. Még nem szabad engedni a forradalmi változásokat a KAP rendszerében és javítani kell a források felhasználásnak hatékonyságán.

A civil szakmai fórum legalább olyan izgalmas volt, mint a szakmapolitikai egyeztetés. Dr. Gibfried Schenk a német „Friedensbrot” egyesület nevében megköszönte a szervezést és az izgalmas eszmecserét. Véleménye szerint ez a fórum is egy fontos lépés volt a KAP jövőjével kapcsolatos megbeszélések sorában. A mezőgazdaság fontos az emberek történelmében, amikor minden rendben volt az élelmezéssel, akkor volt idő gondolkodni, új távlatokba tekinteni és fejlődni. Ahol éheznek vagy szomjaznak az emberek, ott harc indul.

Fontos célunk, hogy a Békekenyér kezdeményezés továbbra is erős alapokon nyugodjon, olyan összefogással fejlődjön tovább, amelyben mind a 12 résztvevő ország megtalálja a számára fontos közös célokat. Ehhez az országok képviselői három kérdésre keresték a közös válaszokat: Mit is jelent a Békekenyér közösség? Milyen célokért dolgozunk? Mit lehetne másként csinálni azért, hogy még sikeresebbek legyünk?

Dr. Schenk nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy a III. Béke és mezőgazdaság konferencia rendkívüli élmény volt számára, olyan összefogással sikerült a szarvasi találkozó minden elemét összeállítani, amely példaértékű lehet valamennyi szervező számára. Jancsó Mihály, a Magyar Békekenyér Egyesület nevében megköszönte az elismerő szavakat és kifejezte a NAIK és Szarvas városának szándékát a további erőteljes részvétel iránt.

A szakmai konferencia mellett, a projekt szimbolikus eseménye, hogy a partnerországokból származó rozslisztek keverékéből minden évben megsütik az Európai Békekenyeret. Ehhez az idei évben is egy magyar és egy német rozsfajta termését takarítottuk be Szarvason, majd küldtük el a bolgár szervezőknek.

Várnában ezután a 12 ország termését összekeverték és lisztet őröltek belőle. Ebből a lisztből készült el a Békekenyér, amelyet a házigazda Bulgária nevében Verginia Krusteva miniszterhelyettes és a következő év szervezői mellett Magyarország képviseletében Dr. Gyuricza Csaba főigazgató a felszentelés után szimbolikusan megtört. Majd a résztvevők mindegyike tradicionális bolgár mezőgazdasági termékeket és egy békerozsból készített cipót kapott. Miközben megszólaltak a hangszerek és ízelítőt kaptunk a bolgár népzenéből, sőt a bátrabbak csatlakozhattak is a táncosokhoz egy vidám körtáncra.

A konferencia során a Magyar Békekenyér Egyesület részéről Bozán Csaba és Jancsó Mihály további egyeztetéseket is folytattak a német „Friedensbrot” Egyesület tagjaival és az észt képviselővel. Megbeszéltük milyen lehetőségeket látnak a magyar egyesület további erősítésére. Emellett számos érdekességet hallhattunk a két partnerország vidéki életéről is. A Békekenyér projekt nemzetközi csapata régi barátként, várva a legközelebbi közös találkozást és munkát köszönt el egymástól a konferencia lezárultával.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.