Megalakult a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI)
forrás:MTI/NAIK – 2018. szeptember 26., szerda, 14:59

2018. szeptember 22-én kutatóintézeti rangot kapott a NAIK intézménye és megalakult a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet (ÖVKI).

Az avatási ceremónián Dr. Nagy István agrárminiszter kihangsúlyozta az intézet növekvő szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben, mely számos kihívás elé helyezi az agráriumot. A feladat összetettsége nyomán olyan kutatások előtérbe helyezését irányozta elő, mely a szélsőséges vízháztartási helyzetek fokozódásával járó alkalmazkodási lehetőségek feltárását tűzi ki célul. Nagy István hozzátette: a kutatóintézet eredményeivel hozzájárul egy "vízbiztos" világ kialakításához, melynek szerves része a környezettudatos, víztakarékos termeléstechnológiák alkalmazása, a szélsőséges vízháztartási helyzetek kezelése, a rizstermesztés fenntartható fejlődésének elősegítése. Emlékeztetett arra: 2014-ben azzal a céllal hozták létre a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot (NAIK), hogy átfogó, integrált agrárkutató hálózatot teremtsenek, amely gyakorlatorientált kutatási-fejlesztési és innovációs programok kidolgozása és végrehajtása révén képes fokozni a nemzeti jövedelemteremtő képességet, javítani a magyar agrárgazdaság versenyképességét. "Ne feledjük, vízfelhasználásunk 70 százaléka kötődik a mezőgazdasághoz, ezért egy vízbiztos világ kialakításához jelentősen fejlesztenünk kell az öntözéssel és vízgazdálkodással foglalkozó tudományos kutatóintézetet" - fogalmazott. Hozzátette: az Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet a magyar vidékfejlesztési stratégiával összhangban arra keresi a választ, hogyan lehet mérsékelni a klímaváltozás hazánkat érintő káros hatásait, valamint kiemelt célja a környezettudatos és víztakarékos termeléstechnológiák alkalmazásának elősegítése.

Dr. Nagy István agrárminiszter beszédében kihangsúlyozta az ÖVKI intézetként betöltendő kiemelt szerepét a klímaváltozás elleni közdelemben, mely számos kihívás elé helyezi az agráriumot.

Dr. Gyuricza Csaba főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatások erősítése meghatározó eleme a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésének, azonban ehhez a képzés és a szaktanácsadás magasabb szintre emelése is szükséges. Magyarországon nem lehet kérdés az, hogy kiemelt helye, szerepe van az öntözési kutatásoknak. Sajnos, azt kell látnunk, hogy egészen az elejétől kell kezdeni ezt a munkát, hiszen öntözési, mezőgazdasági vízellátással foglalkozó szakemberek is hiányoznak a szakmából. Bőségesen vannak olyan kutatási, innovációs feladatok, amelyeket újra kell fogalmazni, s ennek az intézménynek ez is feladata lesz. Az öntözés mellett a mezőgazdasági vízgazdálkodást is kiemelten kívánjuk kezelni, azokat a feladatokat, amelyek az öntözésen túlmenően a víz megőrzésében, a vízveszteség mérséklésében a mezőgazdasági területeken ránk hárulnak, azokat szintén ennek az intézetnek a keretein belül szeretnék elvégezni. Ezen túl az a kutatás, az az innovációs munka elvégzése, ami a rizstermesztéshez kapcsolódik, szintén az új intézetre vár – tette hozzá a főigazgató.

Dr. Gyuricza Csaba főigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a kutatások erősítése meghatározó eleme a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésének, azonban ehhez a képzés és a szaktanácsadás magasabb szintre emelése is szükséges.

Bozán Csaba osztályvezető felvázolta a NAIK ÖVKI fejlődésének legfontosabb, ugyanakkor komplexen kezelendő célkitűzéseit. Kiemelte, hogy a stratégiai jelentőségű kutatási irányok meghatározásán túl kiemelt figyelmet fordítanak a humánerőforrás fejlesztésére, a kutatási háttér-infrastruktúra erősítésére és a partnerkapcsolatok bővítésére. Bízik abban, hogy kitartó munkával és a fejlesztési elképzeléseik megvalósulásával maradéktalanul meg fognak felelni az elvárásoknak, a jövőbeli kihívásoknak és saját magunknak, amivel olyan K+F feladatok végrehajtásában tudnak meghatározó szerepet vállalni, melyek a magyar mezőgazdaság érdekeit szolgálják. A NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóintézet megalapítása szorosan összefügg azzal a stratégiai céllal, miszerint a mezőgazdasági vízgazdálkodás fejlesztésével összhangban az öntözéses gazdálkodás és annak vidékformáló szerepe a jövőben sokkal erőteljesebben jelenjen meg a hazai agrárgazdaságban.

Bozán Csaba osztályvezető beszédében felvázolta a NAIK ÖVKI fejlődésének legfontosabb, ugyanakkor komplexen kezelendő célkitűzéseit.

 

 

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.