Magyar válaszlehetőségek az észak-afrikai búzatermesztés kihívásaira
Somogyi Norbert, stratégiai főigazgató-helyettes – 2017. október 25., szerda, 13:53

Az ICARDA és a CIMMYT, valamint a marokkói nemzeti mezőgazdasági kutatóintézet, az INRA szervezésében Rabatban tartott regionális workshop elsődleges célja az algériai, marokkói és tunéziai búzakutatás fő szereplőinek bevonásával, francia, ausztrál, török és magyar kutatók részvételével egy olyan stratégia kidolgozásának megkezdése volt, ami a klímaváltozás kihívásainak figyelembe vételével próbálja meg fenntartható módon intenzívebbé tenni az észak-afrikai, búza alapú termelési rendszereket. A három napos rendezvényen magyar részről a NAIK stratégiai főigazgató-helyettese, Somogyi Norbert vett részt.

Az észak-afrikai búzatermesztés tétje hatalmas, hiszen egy olyan, a klímaváltozás által negatívan érintett, ugyanakkor gyorsan növekvő lakosságú régióban kell az élelmiszer-import függőséget legalább szinten tartani, de ha lehetséges, csökkenteni, aminek geopolitikai stabilitása kulcsfontosságú nem csak a Földközi-tenger medencéje, de a teljes európai kontinens számára is. Az elhangzottak alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet kulcsa agronómiai szempontból a talajok és a vízbázis védelmét, fenntartható használatát biztosítani képes konzervációs mezőgazdaság alkalmazása minél nagyobb területen, a minél hatékonyabb vízhasznosítással termeszthető gabonafélék és takarmánynövények nemesítése és termesztésbe vonása (ideértve a fémzárolt vetőmag előállítását és széles körű hasznosítását). Szocio-ökonómiai téren a legfontosabb a fenntartható talajhasználatot fékező konfliktushelyzetek feloldása, a gazdatársadalomban a generációváltás biztosítása.

Magyarország szempontjából nagyon fontos a programba való bekapcsolódás, mivel a klímamodellek szerint néhány évtized múlva a jelenlegi észak-afrikai klimatikus körülményekkel kell szembesülnünk a Kárpát-medencében, az erre való eredménye fölkészülésben pedig fölbecsülhetetlen segítséget jelenthet a Maghreb-országok gabonatermesztési rendszereinek minél alaposabb megismerése, egyes elemeinek mielőbbi adaptálása, illetve a magyar vonalak szárazság- és hőtűrésre szelektálása algériai, marokkói és tunéziai kísérleti telepeken. Az együttműködés ellenkező irányban is hasznos, mivel a minél magasabb minőséget adó kalászosgabona-fajták észak-afrikai nemesítésében eredményesen használhatók a magyar genetikai anyagok, továbbá fontos támogatást adhatunk a fiatal kutatói generáció képzésében, bizonyos kutatási föladatok (elsősorban a biotechnológia terén) átvállalásával, kutatási infrastruktúránk megnyitásával a partnerországokból érkező kutatók előtt.

A hosszú távú négyoldalú kapcsolatok építését segítheti – többletköltség nélkül – a Stipendium Hungaricum-ösztöndíjjal Magyarországon tanuló, mezőgazdasági képzésben (elsősorban PhD-szinten) részt vevő algériai, tunéziai és marokkói diákok tudományos munkájának összehangolása, magyar hallgatókkal közös „négynemzetiségű” csoportokba szervezése, ami az országaink közötti jövőbeni kapcsolatok erősítését is szolgálja.

Komoly kiaknázandó lehetőségek rejlenek a Dél-Dél együttműködést támogató (UNOSSC) programban, valamint hazánknak a PRIMA-kezdeményezéshez való esetleges csatlakozásában is. Mindkét esetben olyan multilaterális kapcsolatrendszert építhetünk, amivel nem csak a magyar tudomány és ezen keresztül a gazdaság Maghreb-térségbeli expanzióját mozdíthatjuk elő, összhangban a kormány déli nyitás-politikájával, hanem a partnerek segítségével továbbléphetünk a szubszaharai és az egyenlítői Afrika irányába. A PRIMA-hoz való csatlakozásunk egyszerre bírna komoly agrár- és tudománydiplomáciai jelentőséggel is, mivel nemzetközi szinten is deklarálná hazánk elkötelezettségét az euro-mediterrán régió stabilitásának biztosítását szolgáló törekvések mellett. (A PRIMA-hoz bármelyik európai uniós tagország és EU-partnerország csatlakozhat, nem csak a Földközi-tenger partvidékének országai – Németország már most tagja az EU Alapszerződésének 185. cikkelye alapján létrehozott konzorciumnak.)

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.