Klímaadaptációs kutatásokra kapott támogatást a NAIK
NAIK – 2018. február 2., péntek, 10:52

.

Klímaadaptációs kutatásokra kapott támogatást a NAIK
 

Európai uniós forrás segítségével a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 6 kutató intézete 19 telephelyén vizsgálja a növénytermesztési rendszerek klímaváltozásnak való kitettségét, érzékenységét, sérülékenységét, ill. adaptációs lehetőségeit, a GINOP-2.3.3-15-2016-00042 pályázat keretén belül.

A Széchenyi 2020 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás című pályázati kiírásra benyújtott projekt 635,61 millió forint támogatásban részesült, 100%-os támogatás-intenzitás mellett.

A projekt során a NAIK vizsgálja a növénytermesztési rendszerek klímaváltozásnak való kitettségét, érzékenységét, sérülékenységét, ill. adaptációs lehetőségeit, ahol az összekötő elem a víz. A projekt nemcsak egy-egy művelési ág (szántó, erdő, gyümölcsös, szőlő, vagy zöldségtermesztés) önálló és elszigetelt vizsgálatára terjed ki, hanem komplex művelési rendszerek vizsgálatára, melyek interakcióban és egymás komplementereként is számításba veendők (pl.: agrár-erdészeti rendszerek). A projekt végső célja, hogy bármely jelentősebb művelési ág esetén képes legyen tetszőleges termőhelyre nézve a klímaváltozáshoz mért, a növénytermesztési lehetőségeket optimálisan hasznosító földhasználati struktúra kialakítására, akár hagyományos, akár új típusú gazdálkodási keretrendszer felállításával.

A projekt megvalósítása tervezetten 3 évet vesz igénybe, tervezett befejezési dátum: 2020. 01. 31.

A projektben a laboratóriumi infrastruktúrák fejlesztésére és terepi mérési infrastruktúrák hálózati kiépítésére kerül sor. Így meteorológiai, talajtani, hidrológiai és liziméter eszközök beszerzése történik, melyeket adatgyűjtésre és üzemszerű adatszolgáltatásra kíván használni a NAIK.

A fejlesztés 3 új kutató felvételének lehetőségét biztosítja, továbbá 33, kutatáshoz kapcsolódó szabadalmat, publikációt terveznek a kutatóintézetek. A NAIK intézeteiben a pályázat eredményeként végrehajtott fejlesztetések lehetőséget biztosítanak a kutatóhelyek bekapcsolódására 7 nemzetközi kutatási hálózatba, továbbá 13 kutatási lehetőség válik elérhetővé külső kutatócsoportok számára.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.