Iráni nagyköveti látogatás a NAIK HAKI-ban
2017. augusztus 9., szerda, 11:39

Rajabi Yazdi Gholamali, Irán nagykövete 2017. augusztus 2-án látogatást tett a NAIK Halászati Kutatóintézetben, Szarvason. A 2016 októberében kinevezett diplomata látogatásának célja egyrészt az volt, hogy szélesítse ismeretét a magyarországi agrár-kutató intézetekről a két ország közötti mezőgazdasági kapcsolatok erősítésének lehetséges irányvonalai megismerése érdekében, ezen túlmenően személyesen ismerkedjen meg a HAKI-val, a halászat és akvakultúra magyarországi ágazati kutatási helyével. Fontos célja volt a látogatásnak, hogy a felek áttekintsék a magyar-iráni akvakultúra kapcsolatokat, feltárják a fejlesztés jövőbeni lehetőségeit.

balról jobbra: Jeney Zsigmond tudományos tanácsadó, Mohhammad Javad Hosseini gazdasági tanácsos, Gholamali Rajabi Yazdi nagykövet, Halasi-Kovács Béla intézetigazgató, Gál Dénes tudományos tanácsadó

 

A bemutatkozások után Halasi-Kovács Béla intézetigazgató a HAKI-ban folyó kutatási és innovációs tevékenységen keresztül mutatta be az akvakultúra fenntartható fejlesztési lehetőségeinek fontosabb irányvonalait, egyúttal hangsúlyozva a fejlesztések közös pontjait.

Gál Dénes ismertette a 2015-ben a NAIK és az iráni IFSRI (Iranian Fisheries Scientific Research Institute) között aláírt Egyetértési Nyilatkozat (MoU) tartalmát, amely megállapodás a kétoldalú kapcsolatok fejlődéséhez teremtett jó alapot. Ezután Jeney Zsigmond bemutatta az együttműködés eddigi eredményeit. Beszámolt a 2016-ban elvégzett minőségi ponty tenyészanyag Iránba történő szállításáról, az intézet munkatársai által 2017-ban benyújtott két, a kutatási együttműködést biztosító OTKA-pályázatról, valamint a NAIK és az iráni IFSRI között aláírt, az iráni fél által finanszírozott kétoldalú együttműködési szerződésről. Ez utóbbi keretében indult el ez év júliusában az iráni Nemzeti Pontytenyésztési Program kidolgozása a HAKI munkatársainak szakmai támogatásával. A program részeként először magyar haltenyésztési szakemberek 2017. július 03-19. között Iránban ismerkedtek a helyi termelési és kutatási infrastruktúrával, valamint tartottak oktatási programokat a helyi szakemberek számára. Második lépésként szeptembertől négy iráni kutató fog csatlakozni a HAKI tudományos műhelyéhez.
 

Kötetlen beszélgetés


A megbeszélés során a nagykövet támogatásáról biztosította a NAIK HAKI és az iráni IFSRI közötti együttműködést. Hangsúlyozta, hogy Irán számára prioritás a halgazdálkodás fejlesztése, és személyesen szeretné, ha a magyar-iráni halászati együttműködések újra elérnék a múlt század 80-as, 90-es éveiben tapasztalt aktivitást és eredményességet.

A felek a megbeszélés végén meghatározták az együttműködés további lehetséges lépéseit, amelyeket az alábbiakban lehet összefoglalni.

  • A Nemzeti Pontytenyésztési Program végrehajtásának folytatása.
  • Integrált pontytermelési program elindítása, amely a HAKI-ban megtermelt minőségi magyar ponty tenyészanyag iráni termelésén és közös értékesítésen alapulna.
  • A tógazdasági technológia fenntartható fejlesztése, ideértve a kombinált intenzív extenzív technológiák bevezetését az iráni termelésben.
  • Közös kutatási programok a korábban benyújtott OTKA pályázatok (INN123385; INN123310) irányvonala mentén.
  • Szakember képzési program beindítása.
     

A tó a tóban rendszer bemutatása

 

A megbeszélés után Halasi-Kovács Béla bemutatta a vendégeknek a HAKI innovációs infrastruktúráját; a recirkulációs rendszert, a tógazdasági kísérleti tavakat és a tó a tóban rendszert. Diviki Sándor innovációs osztályvezető vezetésével megtekinthették a folyamatban lévő kísérleti munkákat.


forrás: Halasi-Kovács Béla

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.