Halászati delegáció látogatása Tunéziában
2017. június 8., csütörtök, 13:30

Tudománydiplomáciai támogatás segítségével 2017. május 22. és 26. között szakmai látogatáson vett részt Tunéziában dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL) elnöke és Gyalog Gergő, a NAIK Halászati Kutatóintézet tudományos munkatársa. A látogatás lebonyolításában és a szakmai kapcsolatok alakításában Fodor Zoltán külgazdasági attasé nyújtott segítséget.

A Boumhel-i állami keltetőben dr. Németh István (középen), illetve az állomás vezetője (balra)

Tunézia 1300 km hosszú tengerpartja miatt elsősorban a sós vízi technológiák élveznek prioritást a fejlesztésben. Jelenlegi aranydurbincs és farkassügér termelésük 13 000 tonna/év, de ez dinamikusan nő, és nemzeti stratégiai tervükben a termelés évi 20 000 tonnára való bővítése a cél – 5 éven belül.

Az ország évente megújuló édesvízkészlete mindössze 4,6 km3, ami miatt Tunézia a jelentős vízhiányú országok kategóriájába tartozik (összehasonlításul: a szintén 10 millió lakosú Magyarország évente megújuló vízkészlete 104 km3). Ez nem teszi lehetővé a vízkészletek kizárólag édesvízi akvakultúra céljára történő hasznosítását, ellenben az öntözés céljára nagy számmal létrehozott völgyzárógátas víztározók másodlagos funkciója a halászat. Itt a halászati hasznosítás akvakultúrából származó szaporító anyag telepítésével, majd a piaci méretű egyedek természetes vízi halászati eszközökkel való lehalászásával történik (ún. culture based fisheries). Emiatt az akvakultúra fejlesztésében a szaporítás, a lárvanevelés, az előnevelés és a kihelyezési technológiák élveznek prioritást, a későbbi életszakaszokat érintő tartástechnológiai és takarmányozási kérdések kevésbé érdekesek. Tunézia jelenlegi édesvízi akvakultúra termelése 1300 tonna/év, de a stratégiai tervekben 2020-ra szeretnék elérni az évi 3000 tonna termelést, elsősorban a jó piaci értékkel bíró pérhal (Mugil cephalus) és süllő termelés növekedésére alapozva.

A Sidi Salem-i víztározó kisszerszámos halászainak hűtőháza: pérhal, süllő és ponty a főbb fogott fajok

A magyar delegáció a kiutazás alatt 6 völgyzárógátas víztározót látogatott meg Bizerte, Nabeul és Beja kormányzóságban. Megállapítást nyert, hogy egyes halfajták szaporításának technikáját Tunéziában is ismerik, de a lehetséges produkcióbiológiai kapacitások messzemenően nincsenek kihasználva a telepítések alacsony volumene és technológiája miatt. A Tunéziában kialakult gyakorlat a táplálkozó lárva kihelyezése, amely alacsony hatékonyságú, mivel a kihelyezett lárva zsákmányul szolgál a víztározó idősebb halkorosztályai számára és így alacsony megmaradási százalékkal párosul. A meglátogatott tározók hozama ennek következtében rendkívül alacsony (20-200 kg/ha), figyelembe véve az 5-10 méteres átlagos vízmélységet. A magyar szakértői delegáció javasolta a halkeltetői kapacitás növelését és a szaporítóanyag előnevelésének kialakítását. Megállapodás született arról, hogy a MAHAL vállalja a süllő és a kínai pontyfajták szaporítását és előnevelését érintő magyar technológia átadását, valamint jó gazdálkodási gyakorlatként bemutatja a víztestek multifunkciós hasznosítását (beleértve a horgászatot és a turizmust), amely hozzájárulhat az egységnyi vízkészletre eső hozzáadott érték növeléséhez Tunéziában.

A Sidi Salem-i víztározón látogatásunkkor fogott 62 kg-os szürkeharcsa

A tunéziai Tengeri Tudományok és Technológiák Nemzeti Intézetének (Institut National des Sciences et Technologies de la Mer – INSTM) meglátogatása során feltűnő volt, hogy a süllőt érintő helyi kutatási témák is az európai kutatási trendekbe illeszkednek: vizsgálják például a víz zavarosságának, illetve a medenceméretnek a hatását a lárvakori kannibalizmusra, elhullásra és egyednövekedésre. Jelenleg egyeztetés alatt van azon kutatási témák listája, amelyek komplementer jellegűek, így sikeres együttműködési alapot jelenthetnek a jövőben az INSTM és NAIK HAKI között. Előzetes meglátások szerint ilyen lehet a süllő esetében az elnyújtott előnevelés (az immunrendszer tavi körülményekre való felkészítésével párosítva), valamint az anyahalak genetikai szelekciója.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.