Fűszerpaprika-kutatási együttműködési lehetőségek Argentínában
Somogyi Norbert, főigazgatói tanácsadó – 2018. április 25., szerda, 10:45

A fűszerpaprika termesztése Argentínában két fő körzetben, Mendoza és Tucumán környékén koncentrálódik (pontosabban az utóbbi esetben Tucumán, Catamarca és Salta tartományok határvidékén), de az étkezési paprikához képest sokkal kisebb a jelentősége, noha így is közel 1500 hektárról beszélünk.

A gazdálkodók őrleménykészítésre csak csípősségmentes fajtákat – sok helyen inkább tájfajtákat – termesztenek, ezzel együtt létezik a csípős paprika is, de termesztése szinte elhanyagolható, az ilyen fajták pedig a magyar cseresznyepaprikákhoz hasonlítanak. A NAIK és argentin partnere, az INTA 2015. novemberében kötött együttműködési megállapodást, a magyar és argentin kutatók pedig közösen igyekeznek meghatározni mindazon területeket, ahol a kölcsönös előnyök mentén komoly és ígéretes eredményeket adó közös kutatási programokat indíthatunk.

Ezt a célt szolgálta Somogyi Norbert főigazgatói tanácsdónak a KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának anyagi támogatásával megvalósított útja Mendoza és Tucumán tartományokban, ami a zöldségtermesztésre, ezen belül pedig a fűszerpaprikára fókuszált. A kiutazást már megelőzte egy két évvel korábbi magcsere, ennek köszönhetően az argentin kutatóknak alkalmuk nyílt megismerni a ’Szegedi 80’, a ’Szegedi 20’ és a ’Remény’ fajtákat (a NAIK ZÖKO szegedi kutatóinak pedig több argentin fajtát), ám az érdemi fajtaösszehasonlító vizsgálatokhoz nagyobb mennyiségű (tételenként 3-500 szem) lesz szükség a későbbiekben.

A közös munka tehát megkezdődött, a mostani út elsősorban a jövőbeni hatékony együttműködés tervezését, valamint a dél-amerikai alapanyag-termelés gazdasági és minőségi jellegzetességeinek megismerését szolgálta. Fontos volt abból a szempontból is, hogy sikerült érdemi személyes kapcsolatokat kialakítani, ennek segítségével megalapozható a NAIK ZÖKO és az INTA mendozai és tucumáni kutatócsoportjai közötti eredményes jövőbeni együttműködés, nem csak a fűszerpaprika esetében, továbbá más NAIK-egységek is bevonhatók a NAIK és az INTA intézményi szintű együttműködésének kialakításába. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy:

  • jelentős elméleti és gyakorlati potenciál rejlik a fűszerpaprika betegségekkel szembeni rezisztencia-nemesítésében (elsősorban vírusokra és fitoftórára fókuszálva),
  • lehetséges a magyar fajták hőstresszel szembeni ellenállóképességének vizsgálata,
  • célszerű elemezni a közös fajták (szabadelvirágzásúak és hibridek) nemesítésében rejlő lehetőségeket,
  • érdemes megvizsgálni az ipari paradicsom és a fokhagyma termesztésének, nemesítésének egymást kiegészítő területeit,
  • az INTA édesburgonya-programja komoly együttműködési lehetőséget tartogat a NAIK ZÖKO és magyarországi partnerei számára is,
  • komoly szakmai kihívást jelenthet az öntözéssel és vízgazdálkodással kapcsolatos tapasztalatcsere ebben a régióban is (a NAIK ÖVKI ezen a területen már végzett kapcsolatépítést az INTA Balcarcéban működő állomásán),
  • szakmai szempontból mindenképpen jelentős tapasztalatokkal járhat a mendozai INTA-állomással való kapcsolatfölvétel a NAIK SzBKI és a NAIK GyKI számára a hazai szőlészet-borászat és gyümölcstermesztés klímaváltozásra történő fölkészítésében (Mendoza tartomány adja az argentin borászat kibocsátásának 70%-át!).

Míg a NAIK részéről az elmúlt két és fél évben több kapcsolatépítő útra is sor került az INTA irányában, addig argentin részről csupán két kutató tudott nagyon rövid időre ellátogatni az ÖVKI szarvasi bázisára. A NAIK-INTA együttműködés érdemi előmozdítása szempontjából mindenképpen fontos egy komolyabb argentin látogatás megvalósulása és mindazon források közös föltérképezése, amik a közös gyakorlati munkát és a mobilitást támogatják. A nagy távolság ellenére ugyanis számos olyan területet sikerült már eddig is beazonosítanunk, ahol a kölcsönös előnyök mentén jelentős eredményeket mutathatunk föl már rövid távon is.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.