Együttműködési tárgyalások Algériában
2017. április 4., kedd, 13:00

Dr. Somogyi Norbert, a NAIK általános főigazgató-helyettese és Dr. Olasz Ferenc, a NAIK MBK igazgatója Algériában, a Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet (INRAA) központjában és intézeteiben tárgyalt az együttműködési lehetőségekről.

Szövettenyésztett datolyapálma-vonalak; a cél a fuzárium-rezisztenciára történő szelekció

Az INRAA hivatalosan 1966-ban alakult (ezt megelőzően a francia kormányzat által működtetett mezőgazdasági kutatóintézeti struktúra volt a meghatározó), jelenlegi formájában – azaz tudományos küldetéssel bíró közintézményként (EPST) – 2004 óta működik, mégpedig decentralizált rendszerben. Ennek megfelelően 10 kutatóállomás és 12 kutatási divízió és számos telephely alkotja a hálózatot.

Az INRAA állományában 176 kutató és 78 technikus dolgozik, ami elsőre az ország népességéhez és méretéhez képest kevésnek tűnik, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az alkalmazott mezőgazdasági kutatások esetében gyakorlatilag minden termékpályánál vagy speciális ágazatnál önálló alkalmazott kutatási intézet működik, így az agrárkutatás összességében jóval nagyobb kutatói létszámot tudhat magáénak. Az INRAA intézményként 270 kutatási projekt vezetője, ebből 42-t maguk az INRAA kutatói kezdeményeztek, ezek közül 20 a növénytermesztéssel, 9 az állattenyésztéssel kapcsolatos. Az INRAA, mint a mezőgazdasági tárca háttérintézménye értelemszerűen aktív résztvevője a mezőgazdasági megújulási program végrehajtásának.
 

Búza fajtanemesítés sótűrési kísérletekkel az INRAA-nál
 

Általános megállapításként leszögezhető, hogy a magyar és algériai mezőgazdasági kutatás között az egyik legszélesebb kapcsolódási pontot a klímaváltozás következményeivel szembeni tudományos munka jelentheti, ami igaz a növénytermesztésre és állattenyésztésre egyaránt.

Az algériai kutatási munka szervezését tekintve nagyon tanulságos és lehetséges magyarországi bevezetés szintjén is megfontolásra érdemes tapasztalatot adott a „project fédérateur” rendszer, aminek célja minél több INRAA-egység és kutatócsoport, valamint szükség esetén alkalmazott kutatási intézetek, agrár-felsőoktatási intézmények és szakmai szereplők bevonása egy-egy országos szinten is fontos kutatási program megvalósításába.
 

Az ITCMI-nél a hajtatóházak egy részében saját bevételt generáló paradicsom-termesztés folyik
 

Az Alkalmazott Kertészeti és Iparinövény Kutatóintézetben (ITCMI) tett látogatás tanulsága, hogy az algériai kertészetnek nagy szüksége van a saját nemesítésű fajtákra, valamint az országon belüli vetőmag-termelés megteremtésére, mivel jelenleg – legalábbis a hivatalos vetőmag-forgalmat tekintve – szinte kizárólag import zöldség-vetőmagokkal tudnak dolgozni, ami nem csak komoly kiadást okoz a gazdáknak, de jelentős függőséget is.

Az Erdészeti Kutatóintézetben (INRF) tett újabb látogatásnak köszönhetően sikerült áttekinteni a januárban egyeztetett akác-kísérletek helyzetét. A partner megkezdte a növényanyag előállítását és közel egy tucat kísérleti parcellát ki is jelölt a jövő tavasszal esedékes telepítésekhez. Ez a munka lefedi az ország számos pedo-klimatikus régióját, így az elkövetkezendő években olyan, nagyon értékes információkat kaphatunk a magyar akác algériai viselkedéséről, ami a nemesítésben és a klímaváltozás elleni küzdelemben, a hazai akáctermesztés megváltozó klímára való felkészítésében, ahhoz történő adaptációjában is nagyon hasznos lesz. Érdemi kapcsolat-építésre van mód a NAIK MBK és az INRF között a Rhizóbiumok vizsgálatában és azonosításában is; az együttműködés módjának kialakítása a közeljövőben megtörténik.

A kutatási projektjeik jelentős része a klímaváltozással függ össze, legyen szó rovartani, kórtani, vagy növényélettani-morfológiai vizsgálatokról; a cél az újonnan megjelenő kórokozók és kártevők elleni védekezés, valamint az extrém szárazsággal szembeni anatómiai/morfológiai védekezési mechanizmusok vizsgálata, elsősorban arid körülmények között élő fajoknál.

Az út megvalósítását a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztályának támogatása tette lehetővé, a program szervezésében és lebonyolításában nyújtott segítségért köszönet illeti az algíri magyar nagykövetség munkatársait.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.