A NAIK ÖVKI munkatársainak tanulmányútja Argentínában
2017. június 9., péntek, 13:05

2017. május 15 és 19 között a NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztályának két munkatársa (Bozán Csaba osztályvezető, Jancsó Mihály osztályvezető-helyettes) szakmai látogatást tett az argentin Instituto Nacional de Technologia Agropecuaria (INTA) intézményeiben. A „Környezetkímélő öntözési technológiák továbbfejlesztése, hatásvizsgálata Argentínában, a vonatkozó magyar tapasztalatok és technológiák adaptálása” c. program keretein belül számos együttműködési lehetőség kínálkozik, amelyeket az Földművelésügyi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyaránt támogat.

Látogatás az INTA Klíma és Víz Intézetében, Castellar, Buenos Aires

2015. november 20-án került aláírásra a Magyar-Argentin együttműködési megállapodás a NAIK és az INTA között. Az együttműködés keretei között szakmai látogatásokra, információ és tapasztalatcserére, közös kutatások generálására, szemináriumokon, konferenciákon, tudományos és technikai találkozókon való kölcsönös részvételre kerül sor. Felismerve az INTA és a NAIK tevékenységei közötti átfedéseket, a mezőgazdasági vízgazdálkodási kutatások területén számos kapcsolódási pont található. Élve a komplementer évszakok adta lehetőségekkel, célunk a környezetbarát, víz- és energiatakarékos öntözési módszerek elterjedésének összehasonlítása, továbbfejlesztése (pl. mikroöntözési módszerek, öntözésvezérlés), a tudás export megalapozása; az öntözővizek talajokra és növényekre gyakorolt lehetséges káros hatásának vizsgálata és a mérséklés lehetőségeinek meghatározása; a tápanyagok és növényvédőszerek mozgása a talaj-víz-növény rendszerben.

 

Beszámoló

A szakmai program első napján látogatást tettünk a CIRN-INTA székhelyén Castellar-ban, ahol Dr. Carlos M. Di Bella igazgató úr munkatársai fogadták a magyar delegációt. Az INTA országszerte 15 regionális központtal, 51 kutatóállomással, 6 kutatóközponttal, 22 intézettel és 350, a kutatási eredmények gyakorlat számára történő átadására hivatott szaktanácsadási egységgel rendelkezik. Megközelítőleg 7000 főt foglalkoztat, ebből 3000 fő a kutató. A Buenos Aires provinciában található INTA egységek közül az egyik legfontosabb a fővárostól mintegy harminc kilométerre található Castelar kutatási komplexum, ahol 650 ha áll a kutatás rendelkezésére, a kutatói gárda 444 főnyi INTA-kutatóból és 117 nem INTA (pl. CONICET, egyetem) alkalmazottból áll, őket közel 500 technikus segíti a mindennapi munkában. Igazgató úr beszámolt az INTA szerepéről a Nemzeti Vízi Erőforrás Kutatás Programban. A program során az integrált vízgazdálkodási szemlélet érvényesül, amely nagy kihívást jelent, ugyanis 49 db vízügynökség üzemel, mintegy 2,7 millió km2-en (99 db vízgyűjtő egység). Három kiemelt területen dolgoznak, úgymint az agrometeorológia, a hidrológia és az agro-ökoszisztémák felmérése és elemzése.

Ezt követően a meghívott magyar szakértő bemutatta a magyar vízgazdálkodás helyzetét, főbb eredményeit különös tekintettel új technológiák alkalmazására, a kihívásokat, a fejlesztést szolgáló kutatásokat, illetve javaslatot tett az együttműködés kereteire és szakmai tartalmára vonatkozóan (2. ábra). Az előadás során külön kitért a NAIK intézményrendszerének, illetve a NAIK ÖVKI szakmai programjainak bemutatására.

Bozán Csaba

A szakmai program második napján látogatást tettünk a Balcarce-i Regionális Kutatóközpontban, mely 400 km-re található DK-re Buenos Airestől. A központban Carlos A. Mezzadra igazgató úr fogadott.

Carlos A. Mezzadra, igazgató, EEA INTA Balcarce

A kutatóközpontot 1958-ban hozta létre az INTA, melynek működési (ható) területe több mint 4,2 millió ha. A területre elsősorban a növénytermesztés és a legeltetéses állattartás jellemző, de kiemelendő a zöldség- és gyümölcstermesztés, a tejtermelés, a méztermelés és az erdészeti hasznosítás is. Maga a kutatóközpont 2098 ha-on végzi tevékenységét. A balcarce-i kutatóközpontban négy fő egységet találunk, úgymint az állattenyésztési intézetet, az agronómiai intézetet, az ökonómiai, szocio-ökonómiai és vidékfejlesztési intézetet, valamint a szaktanácsadási intézetet. A központ mintegy fél évszázada közösen működik a Mar del Platai Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karával. A teljes létszám 418 fő, melyből 153 fő kutató (+47 fő egyetemi oktató), 67 fő technikus, adminisztrációs gárda 106 fő, 14 fő szerződéses kutató, illetve 31 fő PhD-s és diplomadolgozó. A megbeszélést követően laborlátogatásra került sor (biotechnológia, zöldség- és gyümölcsminőség-vizsgálat, mézlabor, génbank, talajtani laboratórium, talaj- és élelmiszer-mikrobiológia, vízminőség, peszticid-labor, növénykórtan, ökofiziológia, szemestermény- és olajminőség-vizsgálat, hidegszobák, stb. Ezt követően megtekintettük a kísérleti tereket, melyek közül elsősorban a talajtani csoport munkája állt legközelebb a NAIK ÖVKI tevékenységéhez. Az INTA kutatói elsősorban víz- és talajerő-gazdálkodással foglalkoznak, mellyel összefüggésben számos kísérlet került beállításra. A tervezett együttműködés alapja ezen kísérletek magyarországi adaptációja lehet.

 A szivárgóvizek gyűjtése szántóföldi körülmények között (Dr. Virginia Carolina Aparicio)

A délután folyamán meglátogattunk egy helyi gazdaságot, mely a térség egyik leginnovatívabb szereplője. A Santa Rita Farm ügyvezetőjétől, Juan Gonzales-től minden gazdálkodással összefüggő információt megkaptunk, mely jó betekintést biztosított a helyi körülmények megismeréséhez.

Dr. José Luis Costa (EEA INTA Balcarce), Juan Gonzales (Santa Rita Farm)

A Santa Rita Farm mintegy 1000 hektáron gazdálkodik, melyből éves forgóban 400 ha-t öntöznek (Center Pivot). Az öntözővizet talajvízből szivattyúzzák, azonban az öntözővíz minősége a magas nátrium-karbonát tartalom miatt korlátozza a használatot. Jellemző a túlzott urea-kijuttatás is, mely a talajok savanyodásához vezetett. Emellett a szántás elhagyása (minimum tillage, no-tillage), a hiányos vízmegőrző talajművelés további problémákat vet fel. Saját tapasztalatuk alapján a felsorolt problémák kezelését csak úgy tudják kompenzálni, hogy csak minden második évben végeznek öntözést. A köztes években vöröshere termesztéssel foglalkoznak, elsősorban vetőmag-termesztési céllal.

Bozán Csaba, Dr. José Luis Costa, Juan Gonzales, Jancsó Mihály

 

Köszönetnyilvánítás

A NAIK ÖVKI ezúton is köszönetét fejezi ki a NAIK Központ munkatársainak a tanulmányút megszervezésében nyújtott áldozatos munkájáért. Külön köszönet a Buenos Airesi Magyar Nagykövetség munkatársainak, Nagy-Gery Klára elsőbeosztott asszonynak, Nagy Bálint gazdasági felelős úrnak és Pintér Gabriella külgazdasági attasé asszonynak az út zökkenőmentes lebonyolításához nyújtott segítségükért. Utunkat a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya támogatta.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.