üzemeltetési munkatárs/üzemeltetési csoportvezető

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ              

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Üzemeltetési osztály/ MBK üzemeltetési csoport

üzemeltetési munkatárs/üzemeltetési csoportvezető

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK központ és az MBK műszaki szempontból történő folyamatos üzemeltetésének biztosítása. Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi a Szolgáltatási csoport munkatársainak napi feladatát. Különös tekintettel:

 • a kutatóintézet műszaki, fejlesztési, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi valamint veszélyes hulladék kezelési feladatainak megszervezése, koordinálása és ellátása
 • a munka és tűzvédelmi megbízottal együttműködve felügyeli a munka és tűzvédelmi előírások betartását, naprakészségét
 • kutatási tevékenység műszaki feltételeinek biztosítása
 • szolgálati lakások üzemeltetésének állagmegóvásának biztosítása,
 • az üzemeltetést gátló műszaki hibák folyamatos szemle útján történő feltárása
 • tárgyalások lebonyolítása külsős cégek képviselőivel, rendelések, szolgáltatások megrendelésének előkészítése
 • műszaki és fejlesztési tervek készítése
 • adatszolgáltatás és javaslatok megfogalmazása az intézet vezetése felé

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, gépész, villamos, egyéb megfelelő szakirány,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Műszaki gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Épületgépész technikusi végzettség
 • Főiskolai végzettség
 • Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás
 • Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 • Hosszabb távú szakmai tapasztalat épületüzemeltetés szakterületen
 • Kutatóintézetnél, oktatási intézménynél szerzett munkapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló, felelősségteljes, igényes, pontos munkavégzés, kiváló együttműködési és kommunikációs kész,
 • Jó szervezőkészség, jó stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka ismertetésével;
 • Iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, igazoló iratok másolata

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • naik.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor nyújt, a kovacs.gabor@naik.hu e-mail címen keresztül. A munkakör betöltőjének végzettségtől és gyakorlattól függően az illetménye munkáltatói döntésen alapuló illetménnyel kiegészíthető. A Kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Igény esetén a munkáltató szolgálati lakást biztosít a szabad lakásai terhére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.