Üzemeltetési munkatárs, osztályvezető

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Üzemeltetési Osztály

osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A NAIK műszaki szempontból történő folyamatos üzemeltetésének biztosítása. Közvetlenül irányítja, szervezi és ellenőrzi az Üzemeltetési csoport munkatársainak napi feladatát. Különös tekintettel: a kutatóintézet műszaki, fejlesztési, környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi valamint veszélyes hulladék kezelési feladatainak megszervezése, koordinálása és ellátása; a munka és tűzvédelmi megbízottal együttműködve felügyeli a munka és tűzvédelmi előírások betartását, naprakészségét, kutatási tevékenység műszaki feltételeinek biztosítása; szolgálati lakások és a bérbe adott épületek üzemeltetésének, állagmegóvásának biztosítása, az üzemeltetést gátló műszaki hibák folyamatos szemle útján történő feltárása; tárgyalások lebonyolítása külsős cégek képviselőivel; rendelések, szolgáltatások megrendelések előkészítése; műszaki és fejlesztési tervek készítése; adatszolgáltatás és javaslatok megfogalmazása az intézet vezetése felé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Műszaki gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Épület gépész technikusi végzettség
 • Főiskolai végzettség
 • Vezetői gyakorlat - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat bemutatása csak felvétel esetén),
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csikós Katalin, humánszervező nyújt, a +36 (28) 526-100 mellék: 4178-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónapos próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.