Ügyvivő szakértő vagy magasabb besorolású kutató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

AGRÁRGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET
Pénzügyi és Technológiai Kutatások Osztálya

Ügyvivő szakértő vagy magasabb besorolású kutató

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Várhatóan 2019.12.01-től 2021.11.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Zsil utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Pénzügyi és Technológiai Kutatások Osztálya meghatározó szerepelt vállal az intézet modellezési feladataiban, elsősorban a mezőgazdasági vízhasználathoz, azon belül az öntözéshez kapcsolódó ökonómiai elemzések, öntözésfejlesztési kutatások közreműködésében. A munkakörbe tartozó feladatok: • közreműködés az intézet által használt modellek továbbfejlesztésében, elsősorban az öntözéshez kapcsolódó ökonómiai kutatások területén • az éghajlatváltozás (különösen a vízhiány) mezőgazdasági hatásainak elemzése, az öntözés pozitív hatásainaik vizsgálata és az ezekhez kapcsolódó különböző adaptációs stratégiák előkészítésének segítése szántóföldi és zöldségnövények esetében • az osztályon érintett kutatásokhoz kapcsolódó adatbázisok tervezése és megvalósításában való részvétel • az osztályon, illetve az Intézetben felmerülő munkatervi és projektfeladatok megoldásához szükséges modellezési, ökonometriai, statisztikai és térinformatikai munkák elvégzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, kvantitatív területen szerzett egyetemi/főiskolai diploma (mérnök-közgazdász, alkalmazott matematikus, gazdaságinformatikus, mezőgazdasági mérnök),
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • tapasztalat adatelemzési eszközök használatában (az alábbiak közül legalább az egyik: R, Python, M - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • térinformatikai rendszerek készség szintű ismerete (ArcGIS vagy QGIS),
 • TDK dolgozat vagy egy jelentősebb (hazai vagy külföldi) folyóiratban megjelent publikáció
 • két (vagy több) egymást szakmailag kiegészítő jellegű oklevél (diploma)
 • két vagy több idegen nyelv magas szintű ismerete
 • tudományos (Ph.D) fokozat, illetve megkezdett Ph.D tanulmányok
 • hosszabb idejű külföldi tanulmányok;

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű problémamegoldó és együttműködő képesség,
 • proaktív hozzáállás, új ötletek/megoldások kezdeményezése, pontosság, megbízhatóság,
 • nyitottság a folyamatos tanulásra, új ismeretek elsajátítására,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó eddigi tevékenységének ismertetését és a kutatói állásra vonatkozó elképzeléseit, terveit (motivációs levél, Dr. Goda Pál igazgatónak címezve),
 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • a diploma (diplomák), oklevelek, nyelvvizsga bizonyítvány egyszerű fénymásolatát,
 • az egyetemi leckekönyv egyszerű fénymásolatát
 • bérigényt,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • naik.hu
 • aki.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk:

 • tudományos képzés és előremenetel az Intézet támogatásával;
 • szakmai fejlődési lehetőség;
 • fiatal csapat; Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó, amely a munkáltató érdekeltségi rendszere alapján pozitívan eltéríthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

2019. szeptember 20., péntek, 07:30
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.
2019. szeptember 20., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Irodaház 1051 Budapest Nádor u. 7., fsz. 29. sz. terem
2019. szeptember 20., péntek, 17:00
Helyszín: KÁMONI ARBORÉTUM, ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT 9700 Szombathely Szent Imre Herceg útja, 84/B.
2019. szeptember 21., szombat, 10:00
Helyszín: NAIK GYDKI Újfehértói Kutató Állomás 4244 Újfehértó Vadastag 2.
2019. szeptember 27., péntek, 15:00 - 18:00
Helyszín: NAIK - Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (ÉKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
2019. október 30., szerda
Helyszín: NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (ÁTHK) 2053 Herceghalom Gesztenyés út 1.
2019. október 30., szerda, 09:30
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MBK) 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4.
2019. november 5., kedd, 09:30 - 15:15
Helyszín: Agrárminisztérium Kupolaterem 1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9.
2019. november 6., szerda, 10:00
Helyszín: Körmendi Kulturális Központ 9900 Körmend Berzsenyi Dániel u. 11.