Technikusi, kísérleti asszisztens/állatgondozó

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
Takarmányozási Osztály

Technikusi, kísérleti asszisztens/állatgondozó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Állatkísérletekben (sertés, baromfi) részvétel. Kísérleti állatok takarmányadagjainak kimérése, takarmányadagok kietetése, maradék visszamérése. A fülkékben az itatóvíz, illetve az egyes kezelések ellenőrzése. Kísérleti állatok etetése, itatása, kihasználási ketrecek takarítása, szükség szerint bélsár és vizeletgyűjtés, mérlegelés. Anyagcsere istálló rendben tartása, falak, padozatok, ablakok, állattartó ketrecek tisztítása, fertőtlenítése. Napi állategészségügyi felügyelet, esetleges elhullások feljegyzése, a hullák állatorvosi ellenőrzésekor segédkezés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Büntetlen előélet,
  • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Középfokú képesítés, Érettségi, mezőgazdasági technikumi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hullárné Dr. Fébel Hedvig nyújt, a +36 30 384 8479-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2053 Herceghalom, Geszetnyés út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/2660-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Technikusi, kísérleti asszisztens/állatgondozó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.