Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Gyümölcs és Dísznövénytermesztési Kutatóintézet

pénzügyi és számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1223 Budapest, Park utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szállító, vevő számlák könyvelése, bank, pénztár könyvelése, készlet és tárgyi eszköz analitikával főkönyvi egyeztetés végzése, havi és éves zárásokban részvétel, banki utalások intézése Electra programban havi, negyedéves és éves zárásokban részvétel. Adatszolgáltatások előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelő,
  • Képesítést igazoló iratok másolatban a pályázathoz történő benyújtása, nyertes pályázat esetén bemutatása,
  • Költségvetési területen szerzett szakmai tapasztalat
  • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (bemutatása csak felvétel esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Mérlegképes könyvelő államháztartási területen (nem kötelező regisztráltnak lenni),
  • EOS integrált rendszer ismerete
  • WEB-es alkalmazások (levelező, könyvelőprogram)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tiborné nyújt, a 06-28-526-181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/347-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és számviteli ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Programajánló

2019. április 24., szerda - 2019. április 28., vasárnap
Helyszín: SZENT GYÖRGY-HEGYI NAPOK Hegymagas, Kisapáti, Raposka, Tapolca
2019. május 29., szerda - 2019. május 30., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.