Osztályvezető

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ                      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály

Osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály KFI tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés; hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú egyetemi végzettség,
 • Angol nyelv tárgyalóképes ismerete;
 • Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat;
 • Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás;

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az osztály vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat);
 • Nyilatkozat, melyben osztályvezetői megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4203-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető.
 • Elektronikus úton Szikura Jánosné részére a szikura.janosne@naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 10.

Programajánló

2018. április 26., csütörtök
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2018. május 8., kedd, 10:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) 1223 Budapest Park utca 2.