Laboratóriumi analitikus


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály
Környezetanalitikai Központ Vizsgáló Laboratórium


Laboratóriumi analitikus

munkakör betöltésére.
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (hosszabbítható) 3 hónap próbaidő kikötésével –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

víz, talaj és növény minták műszeres vizsgálata (AAS, ICP-OES, fotometria); vizsgálatok minőségügyi dokumentálása MSZ EN ISO/IEC 17025 minőségirányítási rendszerben; az intézet kutatási osztályai programjaihoz kapcsolódó és a külső megrendelők részére történő mérések előkészítése és végzése;

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Felsőfokú szakirányú végzettség (vegyész, vegyészmérnök, biológus, biomérnök, környezetmérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Műszeres analitikai jártasság;
 • Angol nyelv társalgási szintű ismerete;
 • MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti belső auditori végzettség;

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, önálló munkavégzésre való képesség;
 • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
 • Rugalmas, együttműködő személyiség;
 • Kitartás, jó munkabírás;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes önéletrajz, jelenlegi munkahely, munkakör, beosztás feltüntetésével;
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Penczi András nyújt, a 66/515-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna-liget 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/3554-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: Laboratóriumi analitikus.
 • Elektronikus úton Penczi András részére a kornyezet.ovki@naik.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Penczi András, Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött írásos pályázati anyag bírálatát követően a legjobb pályázók személyes meghallgatását követően történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

 

 

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.