Kutató-Intézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Növénybiotechnológiai Főosztály, Növényfiziológia Kutatócsoport

Kutató-Intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.10.14-től 2021.01.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A burgonya koraiságát meghatározó molekuláris folyamatok vizsgálata, genomszerkesztés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, Természettudományi- biológus, agrármérnök, kertészmérnök ,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • szakdolgozat molekuláris biológia és/vagy növényi szövettenyésztés témakörből - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Büntetlen előélet igazolása

Elvárt kompetenciák:

  • Kutatás iránti érdeklődés, csoport munkában való részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget képzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánfalvi Zsófia nyújt, a 06-28/526-153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • naik.hu
  • abc.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaszerződésben 3 hónap a próbaidő. Igény esetén a munkáltató szolgálati lakást tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Programajánló

2020. február 25., kedd
Helyszín: NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - Kecskeméti Kutató Állomás 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 5.
2020. február 27., csütörtök, 09:00 - 13:00
Helyszín: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1
2020. február 28., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Irodaház 1051 Budapest Nádor u. 7., fsz. 29. sz. terem