Kutató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály


Kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap–ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A sikeres pályázó bekapcsolódik az Osztály tevékenységébe, melynek célja a fő és alternatív szántóföldi növényfajokkal kapcsolatos agrotechnikai, génmegőrzési és fejlesztési valamint növénykórtani kutatások végzése. Feladata: szántóföldi kísérletek tervezése, kivitelezése, értékelése, együttműködő partnerekkel való kapcsolattartás, pályázatkezelés és készítés valamint szakirodalom feldolgozás.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Egyetem, legalább egyetemi szakirányú mesterfokozatú (MSc) oklevél (agrár- vagy kertészmérnöki, növényorvos, biológus stb.);
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet;


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD fokozat megléte;
 • Megkezdett PhD tanulmányok;
 • Szántóföldi kísérletek végzésében szerzett tapasztalat;
 • Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete;

 

Elvárt kompetenciák:

 • Innovatív gondolkodásmód;
 • Önálló problémamegoldó képesség;
 • Motiváltság;
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;
 • Pontos, megbízható munkavégzés;

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tar Melinda nyújt, a 06-30-190-2488 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK4693-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: Kutató.

Elektronikus úton Dr. Tar Melinda részére a tar.melinda@noko.naik.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.