Kutató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

NAIK Halászati Kutatóintézet 
Akvakultúra Osztály


Kutató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható), 3 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Akvakultúra Osztály tevékenységében: haltermelési technológiák fejlesztése, halszaporítás és ivadéknevelés, takarmányozás, kísérletek tervezése, kivitelezése és értékelése, pályázatkezelés és készítés, valamint szakirodalmi feldolgozás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Legalább egyetemi szakirányú Msc (biológus, agrármérnök, állattenyésztő mérnök, környezetkutató stb.) végzettség;
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Korábban szerzett kutatói tapasztalat;
 • Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete;
 • Haltakarmányozási, halszaporítási, továbbá tartástechnológiai ismeretek;
 • Megkezdett PhD tanulmányok;
 • Tudományos fokozat;
 • Publikációs aktivitás;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rónyai András nyújt, a 66/515-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna-liget 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4370-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Kutató.
 • Elektronikus úton Dr. Rónyai András részére a ronyai.andras@haki.naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.