Kutató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ      

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Növénybiotechnológiai Főosztály, Molekuláris Növény Fiziológia és Biokémia csoport

KUTATÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kutató feladata: A burgonya genomszerkesztési technológiájának tökélesítése növényi transzformációs és molekuláris biológiai módszerek kombinálásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, élettudományi vagy természettudományi,
  • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • PhD, élettudományok, elsősorban növénytudományok területén szerzett PhD fokozat,
  • molekuláris biológia módszereket alkalmazó laboratóriumban szerzett gyakorlati tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

  • laboratóriumi munkavégzés alapjainak ismerete, alap- és alkalmazott kutatások iránti érdeklődés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata
  • PhD fokozat megszerzését igazoló dokumentum másolata (ha van)
  • nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bánfalvi Zsófia nyújt, a 28/526-153 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszonyban 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu, abc.naik.hu honlapon szerezhet.

Programajánló

2018. április 26., csütörtök
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) 2100 Gödöllő Tessedik Sámuel u. 4.
2018. május 8., kedd, 10:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) 1223 Budapest Park utca 2.