Kutatási tanácsadó/koordinációs főigazgató helyettes (magasabb vezető)


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

kutatási tanácsadó/koordinációs főigazgató helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK központi és helyi szakmai feladatainak összehangolása, koordinálja a szervezeti egységek közötti együttműködést, valamint a szervezeti egységek központi irányítását. A főigazgató közvetlen irányítása és felügyelete mellett biztosítja, hogy a NAIK egyes feladatainak teljesítésében, az egyes ügyek intézésében valamennyi feladatkörrel érintett szervezeti egység részt vegyen. Az intézmény éves munkatervének valamint éves jelentésének elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet az irányadóak. rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú,
 • Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Legalább 1 éves vezetői tapasztalat;
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus);
 • Szervezet fejlesztésben, változás menedzsmentben szerzett tapasztalat;
 • További idegen nyelv középfokú ismerete;
 • Mezőgazdasági termelésben vagy kutatásban szerzett legalább ötéves szakmai gyakorlat;
 • Legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • Rendszer szintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • Céltudatosság, felelős döntéshozatal;,
 • Kezdeményező készség, csapatmunka iránti elkötelezettség;,
 • Szervezőkészség, lendületesség;,
 • Fejlett problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
 • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);
 • Az intézmény működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégiai elképzelés;
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
 • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;
 • Nyilatkozat, melyben vezető megbízása esetén vállalja a vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatását;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/532-1/2018 , valamint a beosztás megnevezését: koordinációs főigazgató helyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a földművelésügyi miniszter egyetértésével dönt a koordinációs főigazgató helyettes személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap - 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 2.

 

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.