Karbantartó

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet  Üzemeltetési Csoport

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2020.10.16 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a telep rendjének és tisztaságának biztosításában, az úthálózat és járda szakaszok évszaknak megfelelő karbantartásában, a telep parkosított növényzetének kezelésében (fűnyírás, bozótirtás, stb.). Elvégzi az épületen belüli és a telepen adódó egyéb karbantartó munkálatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • Büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • A munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz,
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, bemutatása csak felvétel esetén),
  • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Ferenc nyújt, a +36 70 552-1215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •

www.kozigallas.hu - 2019. augusztus 30. •         

www.eki.naik.hu - 2019. augusztus 30.

 

 

 

Programajánló

2019. szeptember 20., péntek, 07:30
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.
2019. szeptember 20., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Irodaház 1051 Budapest Nádor u. 7., fsz. 29. sz. terem
2019. szeptember 20., péntek, 17:00
Helyszín: KÁMONI ARBORÉTUM, ÖKOTURISZTIKAI LÁTOGATÓKÖZPONT 9700 Szombathely Szent Imre Herceg útja, 84/B.
2019. szeptember 21., szombat, 10:00
Helyszín: NAIK GYDKI Újfehértói Kutató Állomás 4244 Újfehértó Vadastag 2.
2019. szeptember 27., péntek, 15:00 - 18:00
Helyszín: NAIK - Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet (ÉKI) 1022 Budapest Herman Ottó út 15.
2019. október 30., szerda
Helyszín: NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet (ÁTHK) 2053 Herceghalom Gesztenyés út 1.
2019. október 30., szerda, 09:30
Helyszín: NAIK - Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (MBK) 2100 Gödöllő Szent-Györgyi Albert utca 4.
2019. november 5., kedd, 09:30 - 15:15
Helyszín: Agrárminisztérium Kupolaterem 1052 Budapest Apáczai Csere János u. 9.
2019. november 6., szerda, 10:00
Helyszín: Körmendi Kulturális Központ 9900 Körmend Berzsenyi Dániel u. 11.