Karbantartó

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet  Üzemeltetési Csoport

karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2020.10.16 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részt vesz a telep rendjének és tisztaságának biztosításában, az úthálózat és járda szakaszok évszaknak megfelelő karbantartásában, a telep parkosított növényzetének kezelésében (fűnyírás, bozótirtás, stb.). Elvégzi az épületen belüli és a telepen adódó egyéb karbantartó munkálatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • Büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • A munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz,
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, bemutatása csak felvétel esetén),
  • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Ferenc nyújt, a +36 70 552-1215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •

www.kozigallas.hu - 2019. augusztus 30. •         

www.eki.naik.hu - 2019. augusztus 30.

 

 

 

 

Programajánló

2020. február 25., kedd
Helyszín: NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - Kecskeméti Kutató Állomás 6000 Kecskemét Katona Zsigmond u. 5.
2020. február 27., csütörtök, 09:00 - 13:00
Helyszín: Szent István Egyetem 2100 Gödöllő Páter Károly u. 1
2020. február 28., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Irodaház 1051 Budapest Nádor u. 7., fsz. 29. sz. terem