Karbantartó

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
Üzemeltetési Csoport

karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű várhatóan 2020.10.16 ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részt vesz a telep rendjének és tisztaságának biztosításában, az úthálózat és járda szakaszok évszaknak megfelelő karbantartásában, a telep parkosított növényzetének kezelésében (fűnyírás, bozótirtás, stb.). Elvégzi az épületben és a telepen adódó egyéb karbantartó munkálatokat.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • •8 Általános,
  • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• A munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz,
  • Végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (bemutatása csak felvétel esetén),
  • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Elek Ferenc nyújt, a +36 70 552-1215-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.