Intézetigazgatói titkár

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Állattenyésztési Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
Titkárság

Intézetigazgatói titkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • intézetigazgatói titkár teendőinek ellátása, gépelés, sokszorosítás, email kezelés
 • napi posta felbontása, átnézése - beérkező hivatalos levelek iktatása, érkező és kimenő e-mail-ek továbbítása, az intézetigazgató érkező és kimenő postájának összeállítása, majd szignálás utáni továbbítása, illetve irattározás
 • az intézetigazgató programjának nyilvántartása, egyeztetése, szükség szerinti ügyintézése, hivatalos vendégek fogadása, rendezvények előkészítése, megszervezése
 • munkaidő-nyilvántartás és szabadságos kartonok vezetése
 • szerződéstár kezelése
 • közreműködés a kutatási és egyéb pályázatok, szerződések, illetve jelentések intézményi szintű összeállításában
 • prezentációk készítése magyar és angol nyelven
 • kapcsolattartás külső partnerekkel, bérlőkkel, a szervezet belső munkatársaival, valamint a Központ munkatársaival
 • az egyes kutatási pályázatokkal kapcsolatos közvetlen feladatokat a jelen munkaköri leírás melléklete tartalmazza

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Hasonló munkakörben eltöltött gyakorlati idő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gép- és gyorsírásban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • elektronikus iktatórendszer felhasználói szintű ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs képesség,
 • Jó szintű problémamegoldó és elemző képesség ,
 • precizitás, önállóság, megbízhatóság,
 • rugalmasság, ,
 • terhelhetőség, lojalitás,
 • rendszerező gondolkodás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, végzettséget képzettséget igazoló oklevelek másolata, nyelvvizsga bizonyítvány Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • naik.hu
 • athk.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Programajánló

2020. november 26., csütörtök
Helyszín: Online