Intézeti mérnök - KUEP7 program

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
Élelmiszer-analitikai Osztály

Intézeti mérnök - KUEP7 program

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 6 hónap, hosszabbítható további 4 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1022 Budapest, Herman Ottó u 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A NAIK Kutatói utánpótlást elősegítő 7. programjának keretében (fiatalkutato.naik.hu/felhívásunk) a kutató a következő témakiírásra jelentkezhet: „Klímaváltozás hatása a növényi metabolitokban” – A klímaváltozás nem csupán az éghajlatot változtatja meg, de befolyásolja a nemesítés irányát, a mezőgazdasági művelteket, a növényvédelmet is. Ezek a faktorok jelentősen befolyásolhatják a növények anyagcserefolyamatait. Vizsgálataink során nem a makroösszetételt, hanem afogyasztók és a növény számára is jelentős, kis mennyiségben jelen levő kismolekulákat vizsgálnánk, mint. pl. vitaminok, alkaloidok, antioxidánsok. Az eredményeink fontos adatokat szolgáltatnak a fogyasztók, termesztők, a feldolgozók számára, és hozzájárulnak a genetikai háttér és a metabolom összefüggéseinek feltárására. A fiatal kutató feladata egy kiválasztott növény esetében a jellemző bioaktív metabolitok feltérképezése, a hazai fajták, fajtajelöltek minősítése, illetve több évjáratban különböző abiotikus és biotikus faktorok hatásának vizsgálata. Több analitikai módszer alkalmazásának elsajátítása (HPLC, HPLC-MS, GC, stb.). A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése, előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív részvétel, valamint az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása. A kísérleti munkában való részvétel és a kapott eredmények lehetőséget biztosítanak számára a doktori (PhD) képzésben való részvételhez és a fokozat megszerzésére, továbbá a program biztosítja szakmai fejlődéséhez kapcsolódó külföldi/belföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételt és a fokozatszerzés költségeit.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú MSc diploma (pl.: vegyész-, bio-, élelmiszermérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Jelentkezéskor be nem töltött 36. életév,
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Magabiztos labormunka egyénileg és csoportban is,
 • Műszaki beállítottság,
 • Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén,
 • Nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömösköziné Dr. Farkas Rita nyújt, telefonszám: +36-1-7960400/169-es mellék.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://fiatalkutato.naik.hu weboldalon keresztül a regisztrációt követően a NAIK KUEP7 program oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://eki.naik.hu/ honlapon szerezhet.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.