Intézeti mérnök - KUEP7 program

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ                 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Halászati Kutatóintézet 
Halbiológiai Osztály

Intézeti mérnök - KUEP7 program

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 6 hónap (azt követően további 4 év továbbfoglalkoztatás lehetséges) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Kutatói utánpótlást elősegítő 7. programjának keretében (fiatalkutato.naik.hu/felhívásunk) a kutató a következő témakiírásra jelentkezhet: „Rovarfehérjék takarmányozási célú hasznosítását megalapozó halélettani vizsgálatok” A kutatási téma tervezett vizsgálatai elsősorban a rovarfehérjék emészthetőségi és hasznosítási kérdéseinek tanulmányozására irányulnak, melyeket néhány édesvízi halfajunk esetében tervezünk meghatározni. A vizsgálatok helyszíne a Halászati Kutatóintézet, ahol a halas kísérleteket és a takarmányozástanhoz kapcsolódó biokémiai, analitikai és molekuláris biológiai laboratóriumi munkákat végezzük. A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése, előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív részvétel, valamint az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása. A kísérleti eredmények lehetőséget biztosítanak számára a doktori (PhD) fokozat megszerzésére, továbbá a program biztosítja szakmai fejlődéséhez kapcsolódó külföldi/belföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételt és a fokozatszerzés költségeit.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú MSc diploma (pl.: biológus, vegyész, agrármérnök),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
 • Jelentkezéskor be nem töltött 36. életév;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Korábban szerzett kutatói tapasztalat a takarmányozás és állattenyésztés területén;
 • Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete;
 • Publikációs aktivitás;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna nyújt, a 06-30/955-5749 vagy a 06-66/515-319 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton https://fiatalkutato.naik.hu weboldalon keresztül a regisztrációt követően a NAIK KUEP7 program felhívása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.