Intézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halászati Kutatóintézet
Halbiológiai Osztály

Intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 évig (hosszabbítható) tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Részvétel a Halbiológiai Osztály tevékenységében, a halélettani és takarmányozási kísérletekben és a hozzá kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokban. A kutatómérnök feladata elsősorban analitikai, biokémiai és molekuláris vizsgálatok végzése, új módszerek fejlesztése, valamint a mintavételekben és a minták feldolgozásában való részvétel. A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése, előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív részvétel, valamint az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása. A kísérleti eredmények lehetőséget biztosítanak számára a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés;
 • Szakirányú BSc vagy MSc (biológus, vegyész) végzettség;
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás;
 • Statisztikai programok felhasználói szintű ismerete;
 • Állattenyésztési és laboratóriumi gyakorlat;
 • Publikációs aktivitás;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna nyújt, a 06 66 515 319 vagy a 06 30 955 5749-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/2248-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézeti mérnök.
 • Elektronikus úton Dr. Jakabné Dr. Sándor Zsuzsanna részére a jakabne.sandor.zsuzsanna@haki.naik.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: NAIK HAKI Titkárság, Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget utca 35.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás alapján értékeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónapos próbaidőt köt ki.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://naik.hu honlapon szerezhet.

Programajánló

2020. szeptember 23., szerda - 2020. szeptember 24., csütörtök
Helyszín: NAIK - Halászati Kutatóintézet (HAKI) 5540 Szarvas Anna-liget utca 35.