Intézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály


Intézeti mérnök
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 12 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A sikeres pályázó részt vesz a NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztályán a szántóföldi növények integrált termesztését célzó kutatásokban valamint a trágyázási és növényvédelmi technológiák fejlesztésében, amely magában foglalja a szakirodalom megismerését, szántóföldi kísérletek tervezését, megvalósítását és értékelését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, agrár- vagy kertészmérnöki, növényorvos, biológus, biológia szakos mesterfokozatú (MSc) egyetemi oklevél,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD fokozat vagy már megkezdett tanulmány;
 • Szántóföldi kísérletek tervezésében és kivitelezésében való jártasság;

Elvárt kompetenciák:

 • Innovatív gondolkodásmód,
 • Önálló problémamegoldó képesség,
 • Motiváltság,
 • Jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,
 • Pontos, megbízható munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tar Melinda nyújt, a 06-30-190-2488 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-59/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Intézeti mérnök.
 • Elektronikus úton Dr. Tar Melinda részére a tar.melinda@noko.naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

NAIK honlap - 2017. június 18.

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.