Humánszervező


Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Humánpolitikai osztály

humánszervező

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK keretén belül ötödik éve futó „Kutatói utánpótlást elősegítő Program” Megvalósítási terve alapján: a toborzási és kiválasztási feladatok ellátása; munkaerő felvételi és beillesztési folyamatok koordinálása; szakmai rendezvények (konferencia,workshop) szervezése, koordinálása;felsőoktatási intézmények doktori iskoláival szoros együttműködés kialakítása; a programhoz kapcsolódó statisztikák, adatszolgáltatások, tájékoztató anyagok készítése; a fiatalkutato.naik.hu honlap informatikai fejlesztési lehetőségének feltárása, ezek koordinálása, tesztelése; a KUEP fejlesztésére vonatkozó javaslatok megfogalmazása; a program ismertségének népszerűségének elősegítése; kapcsolattartás a program minden résztvevőjével és az intézmény szervezeti egységeivel; részvétel a hazai kutatói utánpótlással/életpályával kapcsolatos munkákban, publikációs valamint karrier támogatás koordinálása. Egyéb feladatok a közvetlen vezető iránymutatása alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, humánszervező szakképzettség,
 • Irodai számítógépes alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • ECDL bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Költségvetési intézménynél legalább 5 év szakterületen szerzett gyakorlat;
 • Számítástechnikai szoftver üzemeltetői szakképzettség;
 • Honlap szerkesztői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó problémamegoldó képesség, szervezési készség, önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka ismertetésével;
 • Iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, igazoló iratok másolata
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Szikura Jánosné részére a szikura.janosne@naik.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a döntést követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • NAIK honlap - 2018. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója nyertes pályázat esetén 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 3.

 

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.