Hazai és nemzetközi kapcsolatok munkatárs

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

NAIK Halászati Kutatóintézet 
Szakmai kapcsolatok és Kommunikációs Osztály


hazai és nemzetközi kapcsolatok munkatárs

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható, 3 hónap próbaidő kikötésével) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hazai és nemzetközi szakmai programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel. Oktatási és képzési programok szervezésében és lebonyolításában való részvétel. Hazai és nemzetközi kapcsolattartás. A hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokhoz kötődő adminisztrációs feladatok ellátása, nyilvántartás vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.      

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • BSc szintű végzettség;
 • Angol nyelvtudás;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendezvényszervezés;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, adatkezelés);

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozánné Békefi Emese nyújt, a 06-30-955-5757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna-liget 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/460-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: hazai és nemzetközi kapcsolatok munkatárs.
 • Elektronikus úton Bozánné Békefi Emese részére a bekefi.emese@haki.naik.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: NAIK HAKI Titkárság, Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás alapján az osztályvezető értékeli és fogalmaz meg javaslatot az intézetigazgató részére, a végső munkáltatói döntést a főigazgató hozza.

Programajánló

2018. május 25., péntek, 09:30
Helyszín: MTA Székház - Kisterem 1051 Budapest Széchenyi I. tér 9. Kisterem II. emelet
2018. június 2., szombat, 09:30 - 19:00
Helyszín: NAIK - Gyümölcstermesztési Kutatóintézet (GYKI) - Budatétényi Rózsakert 1223 Budapest Nagytétényi út 190.