A 2016-2023 időszak MAHOP DCF feladatainak megvalósítása

A projekt azonosító száma:

MAHOP-3-1.2.1-2017-2017-00001
 

A projekt címe:

A 2016-2023 időszak MAHOP DCF feladatainak megvalósítása
 

A kedvezményezett neve:

Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ

A projekt tervezett
befejezési dátuma
:

2023.09.30.

A szerződött támogatás
támogatási összege
:

563 043 499 Ft

A támogatás mértéke:

100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Európai Tanács 199/2008/EK rendelete ún. DCF keretet hozott létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a közös halászati politika végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére. Az Európai Parlament és Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alap létrehozásáról szóló 508/2014/EU rendelete a hatálya alatt megalkotott operatív programok végrehajtása során kötelezi a tagállamokat a DCF keretein belül történő adatgyűjtésre.

A MAHOP-ban meghatározott intézkedések céljai:

  • A halgazdálkodási adatok gyűjtésének és kiértékelésének javítása.
  • A tudományos elemzés céljából és a közös halászati politika végrehajtása érdekében történő adatgyűjtés, -kezelés és -felhasználás támogatása.
  • Az adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése, valamint kísérleti projektek végrehajtása a már létező adatgyűjtési és adatkezelési rendszerek fejlesztése céljából.
  • A tagállamok és a regionális hatóságok képviselőinek a részvétele, azoknak a regionális halászati gazdálkodási szervezeteknek az ülésein, amely szervezetekben az Unió szerződő fél vagy megfigyelő vagy a nemzetközi testületeknek a tudományos szakvéleményeket kibocsátóülésein.

„A 2016-2023 időszak MAHOP DCF feladatainak megvalósítása” című kiemelt projekt hozzájárul az adatgyűjtés területéhez kapcsolódóan elfogadott szabályokkal összhangban a halászati és akvakultúra szektort jellemző biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok összegyűjtéséhez, kezeléséhez és a végfelhasználók számára történő nyilvánosságra hozatalához. A „A 2016-2023 időszak MAHOP DCF feladatainak megvalósítása” kiemelt projekt további célja támogatni a tudományos ismeretek gyarapítását és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztését, továbbá megoldással kíván szolgálni az adatszolgáltatók teljes körű eléréséhez, valamint az akvakultúra szektorban véghezvitt adatbekérések növeléséhez, hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.