2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok

A projekt azonosító száma:

MAHOP-3-1.1.1-16-2016-00001
 

A projekt címe:

2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok
 

A kedvezményezett neve:

Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ

A projekt tervezett
befejezési dátuma
:

2018.08.04.

A szerződött támogatás
támogatási összege
:

135 000 000 Ft

A támogatás mértéke:

100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A MAHOP-3.1-16-2016-00001 azonosító számú „AZ 1380/2013/EU RENDELET 25. CIKKE (1) ÉS (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAK SZERINT MEGHATÁROZOTT ÉS AZ 199/2008/EK RENDELETBEN TOVÁBB PONTOSÍTOTT ADATGYŰJTÉS, ADATKEZELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS TÁMOGATÁSA” (továbbiakban: „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok”) című kiemelt projekt célja:

Az Európai Tanács 199/2008/EK rendelete ún. DCF keretet hozott létre a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására, valamint a közös halászati politika végrehajtásához szükséges tudományos szakvélemények beszerzésére. Az Európai Parlament és Tanács Európai Tengerügyi és Halászati Alap létrehozásáról szóló 508/2014/EU rendelete a hatálya alatt megalkotott operatív programok végrehajtása során kötelezi a tagállamokat a DCF keretein belül történő adatgyűjtésre.

A „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” kiemelt projekt hozzájárul az adatgyűjtés területéhez kapcsolódóan elfogadott szabályokkal összhangban a halászati és akvakultúra szektort jellemző biológiai, környezetvédelmi, technikai és társadalmi-gazdasági adatok összegyűjtéséhez, kezeléséhez és a végfelhasználók számára történő nyilvánosságra hozatalához. A „2014-2020 időszak DCF adatainak gyűjtését, kezelését fejlesztő feladatok” kiemelt projekt további célja támogatni a tudományos ismeretek gyarapítását és rendelkezésre bocsátását, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének fejlesztését, továbbá megoldással kíván szolgálni az adatszolgáltatók teljes körű eléréséhez, valamint az akvakultúra szektorban véghezvitt adatbekérések növeléséhez, hozzájárulva a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

A MAHOP DCF főbb feladatai:

 • Éves Adatgyűjtési Terv kidolgozása és folyamatos aktualizálása, valamint az ehhez kapcsolódó éves jelentések elkészítése;
 • Halfeldolgozó üzemek termelési viszonyainak felmérése;
 • MAHOP indikátorainak számítása és értékelése;
 • Akvakultúra termékek külkereskedelmi forgalmának elemzése (2007 - 2015 és 2016 - 2022);
 • Tógazdasági haltermelés jövedelemtermelő képességének felmérése;
 • Fogyasztói halár összeírása a főbb kereskedelmi láncoknál és a vidéki halas piacokon
 • Hazai haltermelés következő évre vonatkozó előrejelzése;
 • Kereskedelmi célú természetesvízi halászat megszűnésének hatáselemzése;

További specifikus feladatok:

 • „Új” halfogyasztás számítási módszertan kidolgozása és ez alapján történő folyamatos adatszolgáltatás;
 • Meglévő adatbázis (ASIR) továbbfejlesztése;
 • Szakértői üléseken és egyéb adatgyűjtéssel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel;
 • Halfeldolgozás vizsgálata a feldolgozási alapanyag származási helyét illetően;
 • Adatgyűjtési szakértők továbbképzése céljából oktatás szervezése.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.