tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs

 

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 , Hermán Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A NAIK ÉKI Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztályán folyó élelmiszer tartósítási és feldolgozási technológiák kutatás-fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, mely magában foglalja egy adott technológia szakirodalmának teljes körű feltárását, alkalmazási lehetőségeinek laboratóriumi és féíüzemi alkalmazását, a technológia hatásának, az előállított késztermékek vizsgálatát, valamint új gyártmányok fejlesztését. A feladatok közé tartozik a kutatás-fejlesztési eredmények rögzítése, értékelése, előadások, publikációk formájában történő közzététele, kutatási projektekben való aktív részvétel, valamint az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, (pl. éietmiszerménöki, biomérnöki) végzettség,
  • Angoi nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Élelmiszeriparban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • PhD fokozat vagy már megkezdett tanulmány. Felhasználói szintű statisztikai programok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz
  • Motivációs levél
  • Egyetemi végzettséget igazoló okirat másolata
  • Nyelvtudást igazoló okirat másolata.

A munkakör betöíthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1022 Budapest, Hermán Ottó út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/313-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs/tudományos munkatárs.

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás alapján az osztályvezető értékeli és fogalmaz meg javaslatot az intézetigazgató részére, a végső munkáltatói döntést a főigazgató hozza.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 7.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.

Pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjú Agrárkutatók részére

Hírlevél