laboratóriumi szakasszisztens

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

NAIK Halászati Kutatóintézet
Haltakarmányozási és Halélettani Osztály


laboratóriumi szakasszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év (hosszabbítható), 3 hónap próbaidő –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel a Haltakarmányozási és Halélettani Osztály tevékenységében:

 • napi rutinfeladatok végzése,
 • kísérletek előkészítése,
 • mintavételekben való részvétel,
 • állományok takarmányozása,
 • kísérleti rendszerek takarítása,
 • adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, szakirányú (mezőgazdasági, biológiai) BSc szintű végzettség,
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Laboratóriumi szakmai gyakorlat;
 • Angol nyelvtudás;
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (szövegszerkesztés, adatkezelés);

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást és egyéb képesítéseket igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ardó László nyújt, a 06-70-550-2521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Anna-liget 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-52/2017. , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumi szakasszisztens.

Elektronikus úton Dr. Ardó László részére a ardo.laszlo@haki.naik.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: NAIK HAKI Titkárság, Békés megye, 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes meghallgatás alapján az osztályvezető értékeli és fogalmaz meg javaslatot az intézetigazgató részére, a végső munkáltatói döntést a főigazgató hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

NAIK honlap - 2017. június 17.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.

Pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjú Agrárkutatók részére

Hírlevél