Intézeti mérnök

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

NAIK Növénytermesztési Önálló Kutatási Osztály
Biotikus stressz kutatási csoport

Intézeti mérnök

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 12 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A sikeres pályázó bekapcsolódik a csoport kutatási tevékenységébe, melynek célja a biotikus stresszekkel szemben ellenálló gabonafélék biológiai alapjainak kutatása és fejlesztése. Részt vesz a kísérleti feladatok tervezésében és megvalósításában (szántóföldi kísérletek gondozása, vetés, aratás, mesterséges fertőzések, betegség felvételezés, laboratóriumi kísérletek tervezése, kivitelezése, értékelése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Agrár- vagy kertészmérnöki, biológus, biológia szakos mesterfokozatú (MSc) egyetemi oklevél,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • Büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • B kategóriás jogosítvány;
 • PhD fokozat megléte;
 • Szántóföldi kísérletek tervezésében és kivitelezésében való jártasság;
 • Molekuláris biológiában, genetikában, genomikában való jártasság;

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló problémamegoldó képesség,
 • Motiváltság,
 • Jó kommunikációs készség, kezdeményezőkészség,
 • Pontos, megbízható munkavégzés,
 • Kitartás, jó munkabírás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes fényképes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az állás elnyerése esetén;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tóth Beáta nyújt, a 06-30-517-2951 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-55/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézeti mérnök.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.

Pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjú Agrárkutatók részére

Hírlevél