Gondnok

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 , Herman Ottó út 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézeti épületekben felújítási, karbantartási és üzemeltetési feladatok szervezése, végrehajtása. Az éves felújítási tervjavaslatok elkészítése és annak jóváhagyása után a megvalósítás megszervezése. A külső kivitelezők munkájának szervezése, ellenőrzése. Az intézeti épületekben kisebb karbantartási, javítási munkák elvégzése, szükség esetén külső partner bevonása, szervezése. Az intézeti épületek takarításának szervezése, ellenőrzése. Az intézeti munkatársak védő és munkaruha ellátásának, tisztításának és szétosztásának biztosítása. A telepi rend és tisztaság biztosítása, szemétszállítás megszervezése. A közüzemi szolgáltatások, valamint karbantartási szerződések műszaki teljesítésének ellenőrzése, számlák kollaudálása. Az intézet beruházási tevékenységével kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatás a KSH felé. Az intézeti helyiség bérbeadási tevékenység szervezése, bérleti szerződések előkészítésében való részvétel, havonkénti számlázási felhívások készítése a Gazdasági osztály részére. Az intézeti rendezvények gondnoksági körbe tartozó feltételeinek a biztosítása. A folyamatos együttműködés a telepi intézetekkel, partnerekkel és a két MTA intézet gazdasági-műszaki vezetőivel. A telepüzemeltetés költségtervének, havi és éves költség elszámolásának végzése. A szolgálati bérlakásokkal kapcsolatos műszaki és adminisztrációs teendők végzése. A gondnoksági raktárban tárolt készletek (védő-munkaruha, iroda és tisztítószer) kezelése. A műszaki meghibásodások jelzése és egyéb megrendelések intézése a szolgáltatók felé. Az osztály adminisztratív ügyeinek folyamatos intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, (építőgépészeti szakközépiskola vagy technikum; érettségi + szakképesítés (villanyszerelő vagy víz-, csatorna- és közműrendszer szerelő)),
  • a fent jelzett valamelyik szakma egyikében eltöltött - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okirat másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
 

  • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1022 Budapest, Herman Ottó út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/313-10/2017, valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.
 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.

Pályázati felhívások

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjú Agrárkutatók részére

Hírlevél